Nápověda

Český ekumenický překlad

— Stavba chrámu - Popis chrámu a jeho částí.

1  Šalomoun začal budovat v Jeruzalémě Hospodinův dům na hoře Mórija, kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi, na místě, které připravil David, na humně Ornána Jebúsejského.
2  S budováním začal druhého dne druhého měsíce ve čtvrtém roce svého kralování.
3  Šalomounem byly stanoveny pro stavbu Božího domu tyto rozměry základů: délka v loktech podle staré míry byla šedesát loket, šířka dvacetloket.
4  Předsíň, která byla vpředu po celé šíři domu, byla dlouhá dvacet loket a vysoká sto dvacet loket; uvnitř ji obložili čistým zlatem.
5  Velkou síň obložil cypřišovým dřevem a to pokryl výborným zlatem, na němž dal zhotovit palmy a řetízkové ozdoby.
6  Pro zvýšení lesku obložil síň drahokamy; zlato bylo zlato parvajimské.
7  Zlatem pokryl síň, trámy, prahy, stěny a dveře a do stěn vyryl cheruby.
8  Pak udělal síň velesvatyně; vpředu byla po celé šíři domu, dlouhá byla dvacet loket a široká též dvacet loket. Pokryl ji šesti sty talenty výborného zlata.
9  Váha hřebů činila padesát šekelů zlata; též vrchní pokojíky pokryl zlatem.
10  Pro síň velesvatyně dal umně zhotovit dva cheruby a dal je pozlatit.
11  Délka křídel těch cherubů byla celkem dvacet loket; jedno křídlo dlouhé pět loket se dotýkalo stěny síně a druhé křídlo dlouhé pět loket se dotýkalo křídla druhého cheruba.
12  Křídlo jednoho cheruba dlouhé pět loket se dotýkalo stěny síně, kdežto druhé křídlo dlouhé pět loket bylo spojeno s křídlem cheruba druhého.
13  Roztažená křídla těchto cherubů byla dvacet loket dlouhá; stáli na nohou tváří k síni.
14  Zhotovil také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z bělostného plátna a na ni dal udělat cheruby.
15  Před domem udělal dva sloupy vysoké třicet pět loket, hlavice na vrcholu byla vysoká pět loket.
16  Zhotovil i řetízkové ozdoby jako pro svatostánek a dal je na hlavice sloupů; udělal též sto granátových jablek a zavěsil je na řetízkové ozdoby.
17  Sloupy postavil před chrám, jeden z pravé a druhý z levé strany; pravý pojmenoval Jakín a levý pojmenoval Bóaz.
© 2019 ERF Medien