Nápověda

Český ekumenický překlad

— Model příbytku - Údaje o materiálu, z něhož má být zhotoven příbytek, i rozměry jednotlivých dílců.

1  Zhotovíš příbytek z deseti pruhů jemně tkaného plátna a z látky purpurově fialové, nachové a karmínové; zhotovíš je s umně vetkanými cheruby.
2  Jeden pruh bude dlouhý dvacet osm loket a široký čtyři lokte. Takový bude jeden pruh. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry.
3  Pět pruhů bude navzájem po délce spojeno, a právě tak bude navzájem spojeno druhých pět.
4  Z fialového purpuru zhotovíš poutka na lemu toho pruhu, který bude na konci spojeného kusu. Stejně to uděláš na lemu krajního pruhu druhého spojeného kusu.
5  Uděláš také padesát poutek na jednom koncovém pruhu a padesát poutek uděláš na koncovém pruhu druhého spojeného kusu. Jednotlivá poutka budou naproti sobě.
6  Zhotovíš i padesát zlatých spon a sepneš jimi pruhy dohromady, takže příbytek bude spojen v jeden celek.
7  Zhotovíš též houně z kozí srsti pro stan nad příbytkem; jedenáct takových houní uděláš.
8  Jedna houně bude dlouhá třicet loket a široká čtyři lokte. Taková bude jedna houně. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry.
9  Zvlášť spojíš pět houní a zvlášť šest houní. Šestou houni na přední straně stanu přeložíš.
10  Uděláš také padesát poutek na lemu jedné houně, která bude na kraji spojeného kusu, a padesát poutek uděláš na lemu koncové houně druhého spojeného kusu.
11  Zhotovíš i padesát bronzových spon, provlékneš je poutky a stan sepneš, takže bude spojen v jeden celek.
12  Z toho, co bude ze stanových houní přesahovat, bude přesahující polovina houně viset přes zadní stranu příbytku.
13  Loket z té i oné strany, o nějž budou stanové houně větší, bude tvořit na bočních stranách příbytku převis, aby byl cele přikryt.
14  Zhotovíš pro stan též přikrývku z beraních kůží zbarvených načerveno a navrch přikrývku z tachaších kůží.
15  Pro příbytek zhotovíš také desky z akáciového dřeva, aby se daly postavit.
16  Každá deska bude dlouhá deset loket a široká půldruhého lokte.
17  Každá bude mít dva čepy a jedna bude připojena k druhé; tak to provedeš na všech deskách pro příbytek.
18  Zhotovíš pro příbytek tyto desky: dvacet desek pro pravou jižní stranu.
19  Těch dvacet desek opatříš dole čtyřiceti stříbrnými patkami, po dvou patkách pod každou desku, k oběma jejím čepům.
20  I pro druhý bok příbytku, k severní straně, dvacet desek
21  a čtyřicet stříbrných patek, po dvou patkách pod každou desku.
22  Pro zadní stranu příbytku, k západu, zhotovíš šest desek.
23  Navíc zhotovíš dvě desky pro oba úhly příbytku při zadní straně.
24  Zdola budou přiloženy k sobě, navrchu budou těsně spojeny jedním kruhem. Tak tomu bude s oběma deskami v obou úhlech.
25  Bude tam tedy osm desek se stříbrnými patkami, celkem šestnáct patek, po dvou patkách pod každou deskou.
26  Zhotovíš také svlaky z akáciového dřeva, pět pro desky na jednom boku příbytku,
27  pět na druhém boku příbytku a dalších pět svlaků pro desky na zadní straně příbytku, k západu.
28  Prostřední svlak bude probíhat v poloviční výši desek od jednoho konce k druhému.
29  Desky potáhneš zlatem a zhotovíš k nim zlaté kruhy pro vsunutí svlaků; také svlaky potáhneš zlatem.
30  Příbytek postavíš podle ustanovení, jak ti bylo ukázáno na hoře.
31  Zhotovíš také oponu z látky purpurově fialové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna. Zhotovíš ji s umně vetkanými cheruby.
32  Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva, potažených zlatem; háčky na nich budou ze zlata. Sloupy budou na čtyřech stříbrných patkách.
33  Zavěsíš oponu na spony a dovnitř tam za oponu vneseš schránu svědectví. Opona vám bude oddělovat svatyni od velesvatyně.
34  Ve velesvatyni vložíš na schránu svědectví příkrov.
35  Vně před oponu postavíš stůl a naproti stolu svícen při jižním boku příbytku; stůl dáš k severnímu boku.
36  Ke vchodu do stanu zhotovíš pestře vyšitý závěs z látky fialově purpurové, nachové a karmínové a z jemně tkaného plátna.
37  K závěsu zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a potáhneš je zlatem; háčky na nich budou ze zlata; odliješ pro ně také pět bronzových patek.
© 2019 ERF Medien