Website too slow? Load as basic HTML.

1 Corinthians 1

Słowo Życia

1 Ja, Paweł, decyzją Boga wybrany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, 2 piszę do kościoła Bożego w Koryncie – do uświęconych w Chrystusie, wezwanych i oddzielonych dla Boga – oraz do wszystkich chrześcijan, którzy wzywają imienia Jezusa Chrystusa, naszego wspólnego Pana: 3 Niech Bóg, Ojciec nasz, i Pan Jezus Chrystus obdarzają was swą łaską i pokojem. 4 Ciągle i nieustannie dziękuję Bogu za was i za okazaną wam dzięki Chrystusowi łaskę. 5 On obdarował was bogactwem słowa i poznania 6 i umocnił waszą ufność do Niego. 7 Nie brak wam żadnego duchowego daru w tym okresie oczekiwania na Jego powrót. 8 To On będzie wzmacniał was aż do końca, byście w dniu Jego powrotu byli nieskazitelni. 9 Bóg jest wierny i dokona tego – bo to On powołał was do przyjaźni ze swoim Synem, Jezusem Chrystusem, naszym Panem. 10 Wzywam was, przyjaciele, w imieniu naszego Pana, abyście żyli w zgodzie i bez rozłamów – by cechowała was jednomyślność i wspólny cel. 11 Niestety dowiedziałem się od domowników Chloe o waszych kłótniach. 12 Mam na myśli to, jak mówicie: „Ja jestem uczniem Pawła”, „A ja Apollosa”, „Ja uczniem Piotra”, „A ja należę do samego Chrystusa”. 13 Czy Chrystusa można podzielić? Czy Paweł został za was ukrzyżowany? Czy w jego imię zostaliście zanurzeni? 14 Wdzięczny jestem Bogu, że oprócz Kryspusa i Gajusa nikogo z was nie ochrzciłem. 15 Nikt więc nie może powiedzieć, że ochrzciłem go w swoim imieniu. 16 Jeszcze ochrzciłem rodzinę Stefanasa, ale więcej nikogo sobie nie przypominam. 17 Bo Chrystus nie posłał mnie, abym chrzcił, lecz bym głosił ewangelię – i to nie w wielkich słowach, by nie przyćmiewać mocy krzyża Chrystusa. 18 Bo sens krzyża jest głupotą dla ludzi idących na potępienie. Ale dla nas, przyjmujących zbawienie, jest on przejawem mocy samego Boga. 19 Czytamy o tym w Piśmie: „Zniszczę mądrość mędrców i odrzucę błyskotliwość inteligentnych”. 20 Gdzie są ci wszyscy mędrcy, uczeni i wybitni znawcy spraw tego świata? Czy Bóg nie uczynił z całej tej mądrości zwykłej głupoty? 21 Skoro mądry świat nie poznał mądrego Boga, spodobało się Mu przez głupie mówienie zbawić tych, którzy uwierzą. 22 Hebrajczycy żądają znaku z nieba, Grecy szukają mądrości, 23 a my głosimy ukrzyżowanego Chrystusa. Dla pierwszych jest On zgorszeniem, dla tych drugich – nonsensem. 24 Ale dla nas, powołanych zarówno spośród Hebrajczyków, jak i Greków, jest On Mesjaszem – mocą i mądrością samego Boga. 25 Bo coś głupiego u Boga góruje nad mądrością człowieka, a coś słabego u Boga, przewyższa ludzką siłę. 26 Zauważcie, drodzy przyjaciele, że niewielu spośród was uchodzi za bardzo mądrych, posiada władzę lub szlachetne urodzenie. 27 Bóg świadomie wybrał to, co świat uważa za głupie, słabe i nieważne, aby zawstydzić mądrych, silnych i ważnych. 28 On wybrał to, co nie istnieje, by pokazać nicość tych, którzy już są 29 – aby nikt przed Nim nie chlubił się czymkolwiek. 30 Tylko dzięki Niemu żyjecie teraz w Chrystusie Jezusie. I to On jest naszą mądrością, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem – wszystkim od Boga, 31 aby: „Kto się chlubi, w Panu się chlubił” – jak mówi Pismo.