Psalm 34

Het Boek

1 Een lied van David, gemaakt nadat hij zich bij Abimélech gedroeg als een krankzinnige, waardoor deze hem wegstuurde en hij ontkwam. 2  Ik wil de HERE voortdurend prijzen; mijn mond moet steeds overlopen van Zijn eer. 3  Mijn hele wezen beroemt zich op Hem; laten allen die bij Hem horen, zich met mij verheugen. 4  Laten wij samen de HERE grootmaken en Zijn naam eren en prijzen. 5  Toen ik de HERE zocht, heeft Hij mij geantwoord. Hij heeft mij uit mijn vreselijke kwelling gered. 6  Wie op Hem ziet, straalt van vreugde en kan Hem met blijdschap aanzien. 7  Ik was er zc ellendig aantoe, maar toen ik naar de HERE riep, heeft Hij naar mij geluisterd. Hij verloste mij uit alle ellende. 8  De Engel van de HERE staat hen, die ontzag voor Hem hebben, altijd bij en verlost hen. 9  Probeer het maar, dan zult u ontdekken hoe goed de HERE is. Gelukkig is degene die bij Hem bescherming zoekt. 10  Heb diep ontzag voor de HERE, alle gelovigen! Want wie Hem dienen, zullen nooit gebrek lijden. 11  Leeuwewelpen kunnen ontberingen doorstaan en honger lijden, maar wie de HERE zoekt, komt niets tekort. 12  Kom maar, kinderen, en luister goed naar mij: ik zal u leren wat het betekent ontzag te hebben voor de HERE. 13  Wie van u wil graag lang en gelukkig leven? Wie wil wel elke dag genieten van al het moois? 14  Zorg er dan voor dat u nooit kwaadspreekt; dat in uw mond geen bedrog wordt gevonden. 15  Houd u ver van de zonde en doe alleen wat goed is. Zoek met uw hele hart naar alles wat vrede inhoudt. 16  De HERE laat voortdurend Zijn oog rusten op Zijn volgelingen; Zijn oren horen elk hulpgeroep. 17  Maar de HERE keert Zich tegen hen die zondigen; van hen wil Hij niets meer weten. 18  Wanneer Zijn kinderen roepen, luistert de HERE; Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. 19  De HERE is heel dicht bij mensen met groot verdriet; Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. 20  Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de HERE zal altijd voor uitredding zorgen. 21  Hij beschermt zijn gebeente; er zal geen bot worden gebroken. 22  De ongelovige zal sterven door het onheil en wie Gods kinderen haten, zullen daarvoor boeten. 23  De HERE bevrijdt Zijn volgelingen en iemand, die bij Hem bescherming zoekt, zal niet worden gestraft.