Psalm 124

Het Boek

Een bedevaartslied van David. Laat Israël het volgende zeggen: Was de HERE niet steeds bij ons? Was de HERE niet steeds bij ons, toen wij werden aangevallen door vreemde mensen? Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden, toen zij in hun woede op ons afkwamen. Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier. Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten. Maar prijs de HERE! Hij liet dat niet toe. Dank zij Hem kregen zij ons niet te pakken. Wij ontkwamen, zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger. De valstrik is kapot en wij zijn ontsnapt. Wij vinden hulp bij de naam van de HERE. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.