Psalm 12

Het Boek

Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Achtste'. HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip 'trouw' zegt de mensen niets meer. Men is oneerlijk tegen elkaar, spreekt met dubbele tong en bedriegt de ander. Vernietig dat soort mensen maar, HERE, ieder die zo handelt; al die mensen die zeggen: "Ik praat me overal uit; laat mij het maar zeggen (-) wie doet me wat?" De HERE zegt: "Terwille van de onderdrukten en het hulpgeroep van de armen ga Ik nu optreden. Ieder die naar Mij uitziet, zal Ik in veiligheid brengen." Het woord van de HERE is betrouwbaar; zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver. Ik weet, HERE, dat U Uw woord altijd nakomt en dat U ons zult beschermen tegen deze onbetrouwbare mensen. De ongelovigen schijnen de overhand te hebben en het lijkt wel of alle mensen God ongehoorzaam zijn.