Psalm 117

Het Boek

Laten alle volken de HERE loven en Hem prijzen. Want Hij stort Zijn goedheid en liefde machtig over ons uit. De HERE is trouw tot in eeuwigheid. Prijs de HERE!