Isaiah 24

Het Boek

Kijk! De HERE maakt de aarde weer leeg; Hij vernielt haar. Hij verandert haar aanzien en verstrooit wie daarop wonen. Priesters en volk, dienaren en meesters, slavinnen en meesteressen, kopers en verkopers, leners en uitleners, schuldenaars en schuldeisers; niemand zal worden gespaard. De aarde zal verlaten en leeggeroofd zijn. De HERE heeft gesproken. 4-5  De aarde lijdt onder de zonden van haar inwoners. De grond verarmt, de gewassen verdorren en de wolken weigeren regen te geven. De wereld is ontwijd door misdaden; haar bewoners hebben Gods wetten verdraaid en Zijn eeuwige geboden niet gehoorzaamd. Daarom rust Gods vloek op hen; zij worden aan de vertwijfeling overgelaten en de aanhoudende droogte vernietigt hen. Slechts enkelen zullen het overleven. Alle dingen die het leven mooi maken, zullen verdwijnen; de druivenoogst zal mislukken, er zal geen wijn meer zijn en de vrolijke muzikanten zullen zuchten en treuren. De melodieuze klanken van de harp en de vrolijke tonen van de citer worden niet meer gehoord; de vrolijke dagen zijn voorbij. De blijdschap van wijn en zang zijn niet meer; de sterke drank geeft een bittere smaak in de mond. 10 De stad is een chaos; alle huizen en winkels zijn afgesloten om plunderaars buiten te houden. 11 In de straten vormen zich benden die om wijn roepen; de vreugde is vrijwel helemaal verdwenen en de blijdschap is uit het land verbannen. 12 De stad is een puinhoop, haar poorten zijn vernield. 13 Want het zal op aarde, temidden van de volken, zijn als bij het afslaan van de olijven en bij de nalezing van de oogst. 14 Maar alle overgeblevenen zullen de stem verheffen en zingen van blijdschap; vanuit het westen zal men de majesteit van God prijzen 15-16  en in het oosten zal men die lofprijzing beantwoorden. Hoor ze zingen voor de HERE, overal ter wereld. Zij zingen over de glorie van de rechtvaardige! Maar mijn hart is zwaar van verdriet, want het kwaad voert nog steeds de boventoon en overal heerst nog het bedrog. 17 Angst, valkuilen en valstrikken zijn nog steeds uw lot, o mannen van de aarde. 18 Als u angstig vlucht, zult u in een kuil vallen en als u uit die kuil weet te vluchten, zult u in een val lopen, want de vernietiging valt vanuit de hemelen op u; de aarde schokt onder uw voeten. 19 De aarde wankelt gevaarlijk, alles is verloren en verward. 20 De aarde zwaait heen en weer als een dronkaard en schudt als een tent in een storm. Zij valt en zal niet meer opstaan, want de zonden drukken als een zware last op haar. 21 Die dag zal de HERE de gevallen engelen in de hemel straffen, evenals de trotse heersers van de landen van de wereld. 22 Zij zullen worden opgesteld als gevangenen en in een kerker worden opgesloten tot zij zijn berecht en veroordeeld. 23 Dan zal de HERE van de hemelse legers Zijn troon op de berg Sion zetten en glorieus regeren in Jeruzalem. Voor de ogen van alle oudsten van Zijn volk zal daar zo'n glorie heersen dat de heldere lichten van zon en maan er bij in het niet vallen.