Isaiah 17

Het Boek

Dit is Gods profetie over Damascus, de hoofdstad van Syrië: Kijk, Damascus is verdwenen! Het is niet langer een stad, het is een puinhoop, een grote ruïne geworden! De steden van Aroër zijn verlaten. Schapen liggen daar rustig en onbevreesd, want er is niemand, die hen wegjaagt. De kracht van Israël en de macht van Damascus zullen ophouden te bestaan en het restant van Syrië zal worden vernietigd. "Het zal hen net zo vergaan als het de pracht van Israël verging", zegt de HERE van de hemelse legers. Ja, de glorie van Israël zal verbleken als de armoede het land binnenkomt. Israël zal verarmd liggen zoals de geoogste korenvelden in het dal van Refaïm. Och, slechts enkelen van het volk zullen overblijven, net zoals de enkele olijven die in de bomen achterblijven na de oogst. Twee of drie in de hoogste takken, vier of vijf aan de buitenste twijgen. En pas dan zullen zij aan God, hun Schepper, denken en hun blik richten op de Heilige van Israël. Die dag zullen zij niet langer hun afgoden om hulp vragen en zij zullen wat hun eigen handen hebben gemaakt, niet meer aanbidden. De afbeeldingen van Astarot en de zonnegoden zullen hen niet langer respect inboezemen. Hun grootste steden zullen net zo verlaten zijn als de verre beboste heuvels en de bergtoppen. Zij zullen lijken op uitgestorven steden, waaruit de inwoners vluchtten toen de Israëlieten in aantocht waren. 10 Waarom? Omdat u zich hebt afgekeerd van de God, Die u kan redden; de rots, die uw toevluchtsoord is. Daarom plantte u mooie en zeldzame gewassen. 11 Maar hoewel zij zo goed gedijen dat zij op de morgen dat u ze plant al bloeien, zult u er toch nooit van oogsten. Het enige dat het u zal opleveren, is veel ziekte en ongeneeslijke pijn. 12 Wee de legers, die in de richting van Gods land denderen! 13 Al bulderen zij als grote golven, die zich op het strand storten, God zal hun het zwijgen opleggen. Zij worden uiteengejaagd als kaf, dat door de wind wordt weggeblazen, als opwaaiend stof in een storm. 14 's Avonds voelt Israël zich nog bedreigd, maar de volgende morgen zijn haar vijanden dood. Dat is het verdiende loon van hen, die het volk van God uitplunderen en vernietigen.