Isaiah 16

Het Boek

Stuur vette lammeren als geschenk naar de heerser van het land. Laat deze vanaf de rots in de woestijn naar Jeruzalem gaan. Want de Moabitische vrouwen zijn aan de oevers van de rivier de Arnon achtergebleven als opgejaagde vogels, die hun nest zijn kwijtgeraakt. Zij smeken om raad en hulp: "Verleen ons asiel en bescherm ons. Verraad onze verblijfplaats niet aan onze achtervolgers. 4-5  Laat onze ontheemden bij u mogen blijven; verberg hen voor onze vijanden! God zal u belonen voor de vriendelijkheid, die u ons bewijst. Als u de Moabitische vluchtelingen toestaat zich onder u te vestigen, zal God als de terreur en onderdrukking voorbij zijn, Davids troon voor altijd laten bestaan. Op die troon zal Hij een goede en rechtvaardige koning zetten." Is dit het trotse Moab, waarover wij zoveel hebben gehoord? De hooghartigheid en de overmoed, het pralen en het gebluf zijn helemaal verdwenen! Daarom zullen de Moabieten om hun eigen lot treuren. Ja, Moab, u zult rouwen om het overwonnen Kir-Haréseth, om de verlaten boerderijen van Hesbon en de wijngaarden van Sibma. De vijandelijke leiders hebben de wijnplanten, die zich uitstrekten tot aan Jaëzer in de woestijn en waarvan de ranken zelfs over de zee bij Jaëzer reikten, kort en klein geslagen. Daarom huil ik om Jaëzer en om de wijngaarden van Sibma. Mijn tranen zullen vloeien om Hesbon en Ele le, want de verwoesting is over uw zomerfruit en uw oogst gegaan. 10 De blijdschap is weg, de vreugde om de oogst is verdwenen. Het blijde zingen in de wijngaarden zal niet meer worden gehoord. Het persen van de druiven in de wijnpersen ligt voor altijd stil. Ik heb een einde gemaakt aan al hun oogstvreugde. 11 Ik zal diep in mijn binnenste huilen om Moab. Mijn rouw om Kir-Heres zal een intens treuren zijn. 12 De Moabieten zullen vertwijfeld bidden tot hun afgoden op de heuveltoppen, maar dat zal niets helpen; zij zullen in hun tempels naar hun afgoden schreeuwen, maar er zal niemand komen om hen te redden. 13  Deze woorden zijn al eerder over Moab gezegd; maar nu zegt de HERE: Binnen drie jaar zal het met de heerlijkheid van Moab en met al zijn grootspraak gedaan zijn. Wat ervan overblijft, zal gering en machteloos zijn.