Ezekiel 30

Het Boek

Opnieuw kreeg ik een boodschap van de HERE! 2-3  "Mensenzoon, profeteer en zeg: De Oppermachtige HERE zegt: Huil, want de afschuwelijke dag staat voor de deur, de dag van de HERE; een dag van wolken en onheil, een dag van oordeel voor de volken! Een zwaard zal op Egypte vallen; de gesneuvelden zullen de grond bedekken. Haar rijkdom zal verdwijnen, haar fundamenten worden verwoest. Het buurland Ethiopië zal beven en sidderen. Want Ethiopië, Lydië, Put, Arabië en Libië en alle landen die hun bondgenoten zijn, zullen in die oorlog met het zwaard worden vernietigd. Want de Oppermachtige HERE zegt: Alle bondgenoten van Egypte zullen vallen en er zal een eind komen aan haar trotse kracht. Van Migdol tot aan Syene zullen zij met het zwaard worden gedood. Zij zal er verwoest bijliggen, omringd door eveneens verwoeste volken. Haar steden zullen ruïnes zijn, omringd door andere verwoeste steden. Dan zullen zij weten dat Ik de HERE ben, wanneer Ik Egypte in de as heb gelegd en haar bondgenoten heb vernietigd. Op diezelfde dag zal Ik snelle boodschappers paniek laten zaaien onder de Ethiopiërs: Het oordeel dat Egypte treft, zal hun de stuipen op het lijf jagen. Dit alles zal zeker gebeuren. 10 Want de Oppermachtige HERE zegt: Koning Nebukadnezar van Babel zal de ontelbaar vele inwoners van Egypte vernietigen. 11 Hij en zijn legers (de schrik van alle volken) worden gestuurd om het land te verwoesten. Zij zullen oorlog voeren tegen Egypte en de grond bedekken met gesneuvelden. 12 Ik zal de Nijl laten opdrogen en het hele land aan goddeloze mensen verkopen. Ik zal Egypte en alles wat zich erin bevindt, verwoesten met de hulp van buitenlanders. Ik, de HERE, heb het gezegd. 13 Ik zal de Egyptische afgoden en de beelden bij Memphis vernietigen en er zal geen koning in Egypte meer zijn; verwarring en paniek zullen er heersen! 14 De steden van Pathros (gelegen aan de bovenstroom van de Nijl), Zoan en Thebe zullen door mijn hand in puinhopen worden veranderd. 15 Ik zal mijn brandende toorn uitgieten over Sin (A), het sterkste fort van Egypte, en de inwoners van Thebe vernietigen. 16 Ik zal Egypte in brand steken, Sin zal onder hevige pijn wegkwijnen. De muren van Thebe zullen door stormrammen worden overwonnen en voor Memphis zullen dagen van wanhoop aanbreken. 17 De jonge mannen van Avan en Pi-Bezeth (B) zullen sterven door het zwaard en de bevolking zal als slaaf worden weggevoerd. 18 Als Ik de macht van Egypte kom breken, zal het ook een zwarte dag voor Tachpanhes zijn. Een donkere wolk zal boven haar hangen en haar dochtersteden zullen als gevangenen worden meegenomen. Het zal afgelopen zijn met haar trotse macht. 19 Op die manier zal Ik Egypte op grote schaal straffen en de Egyptenaren zullen weten dat Ik de HERE ben." 20 Een jaar later, (C) kreeg ik op de zevende dag van de eerste maand van het elfde jaar van koning Jojakins gevangenschap deze boodschap: 21 "Mensenzoon, Ik heb de arm (D) van koning Farao van Egypte gebroken en hij is niet gezet of gezwachteld om hem weer sterk genoeg te maken om een zwaard te kunnen hanteren. 22 Want, zegt de Oppermachtige HERE, Ik ben tegen Farao en zal zijn beide armen breken; de gezonde arm en de arm die al eerder gebroken was. Ik zal zijn zwaard op de grond laten kletteren. 23 En de Egyptenaren zal Ik naar vele landen verbannen. 24 De armen van de koning van Babel zal Ik echter sterk maken en Ik zal hem mijn zwaard in de hand geven. Maar de armen van Farao, de koning van Egypte, zal Ik breken en Ik zal hem voor de koning van Babel laten kermen als iemand die dodelijk gewond is. 25 Ik zal de handen van de koning van Babel sterk maken, terwijl de armen van Farao krachteloos langs zijn lichaam zullen hangen. Ja, als Ik de koning van Babel mijn zwaard in de hand geef en hij het over het land Egypte zwaait, zal Egypte weten dat Ik de HERE ben. 26 Ik zal de Egyptenaren onder de volken verspreiden, zodat zij beseffen dat Ik de HERE ben."