3 John 1

Český ekumenický překlad

1  Já, starší, milému Gaiovi, jehož miluji v pravdě. 2  Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv – tak jako se dobře daří tvé duši. 3  Velice jsem se zaradoval, když přišli bratří a vydávali svědectví o tvé opravdovosti, o tom, že žiješ v pravdě. 4  Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. 5  Věrně jednáš, milovaný, v tom, co činíš pro bratry, a to pro ty, kteří přišli odjinud; 6  oni vydali před církví svědectví o tvé lásce. Dobře učiníš, když je vypravíš na další cestu, jak se sluší před Bohem, 7  neboť pro jméno Kristovo se vydali na cesty a od pohanů nic nepřijímají. 8  Proto jsme povinni takových se ujímat, abychom měli podíl na práci pro pravdu. 9  Něco jsem již o tom církvi psal; ale Diotrefés, který si osobuje právo být mezi nimi první, nás neuznává. 10  Proto až přijdu, ukážu na jeho jednání, jak nás zlomyslně pomlouvá; a na tom nemá dost – ani bratry nepřijímá, a těm, kdo je chtějí přijmout, v tom brání a vylučuje je z církve. 11  Můj milý, neřiď se podle zlého, ale podle dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná špatně, Boha neviděl. 12  Démétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda; i my mu vydáváme svědectví, a ty víš, že naše svědectví je pravé. 13  Měl bych ti ještě mnoho co psát, ale nechci to svěřit inkoustu a peru; 14  doufám totiž, že tě brzo uvidím, a budeme spolu mluvit tváří v tvář. 15  Pokoj tobě. Přátelé tě pozdravují. Pozdravuj každého z přátel osobně!