Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Yardım

Türkçe

1  Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nın Yahuda'da ve Yehoaş oğlu Yarovam'ın İsrail'de krallık ettiği dönemde RAB'bin Beeri oğlu Hoşea'ya bildirdiği sözler.

Hoşea'nın Karısı ve Çocukları

2  RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: ‹‹Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor.››
3  Böylece Hoşea gidip Divlayim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu.
4  RAB Hoşea'ya, ‹‹Çocuğun adını Yizreel1 koy›› dedi, ‹‹Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim.
5  Ve o gün Yizreel Vadisi'nde İsrail'in yayını kıracağım.›› anlamına gelir.
6  Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea'ya, ‹‹Adını Lo-Ruhama2 koy›› dedi, ‹‹Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım, onları bağışlamayacağım.
7  Ancak Yahuda soyuna merhamet edeceğim. Ben kurtaracağım onları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla.››
8  Gomer Lo-Ruhama'yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğul doğurdu.
9  RAB Hoşea'ya, ‹‹Adını Lo-Ammi koy›› dedi, ‹‹Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim.
10  ‹‹Yine de İsrailliler'in sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, ‹Siz halkım değilsiniz› denilen yerde, ‹Yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız› denecek.
11  Yahuda ve İsrail halkları yeniden birleşecek. Başlarına tek önder atayacaklar. Ülkeden çıkacaklar. Çünkü Yizreel günü büyük bir gün olacak.
1 1:4 ‹‹Yizreel››: ‹‹Tanrı ekecek›› ya da ‹‹Tanrı dağıtacak››
2 1:6 ‹‹Lo-Ruhama››: ‹‹Merhamete ermeyecek›› anlamına gelir.
© 2016 ERF Medien