Help

Slovo na cestu

1 Také toto jsou přísloví Šalomounova, která sebrali mužové judského krále Chizkijáše.
2 K Boží slávě patří, že působí v skrytu, ke cti králů slouží, když skryté věci zkoumají.
3 Výšiny nebes, hlubiny země a srdce králů nelze prozkoumat.
4 Jen tehdy, když zlatník odstraní ze stříbra strusku, dokončí dokonalé dílo.
5 Jen tehdy, když se král zbaví ničemného svévolníka, upevní svůj trůn spravedlností.
6 Nevynášej se před králem, nevtírej se do jeho přízně a sám neusiluj být jeho poradcem.
7 Je lepší, když tě sami vyzvou: „Pojď, potřebujeme tě!“ než tě poníží, protože tě odstaví stranou, jak se to často stává.
8 Nevstupuj unáhleně do sporu, když jsi právě o někom něco zjistil; mysli na to, co bys dělal, kdyby tě tvůj bližní svým svědectvím zahanbil.
9 Máš-li spor se svým bližním, vyřiď si ho sám a nevynášej při tom tajemství někoho jiného;
10 dozvěděl by se to a svými pomluvami by se obrátil proti tobě.
11 Jako zlatá jablka na stříbrné míse Jsou slova pronesená v pravou chvíli.
12 Jako zlatý prsten, jako klenot z ryzího zlata Je moudrá rada pro vnímavé ucho.
13 Spolehlivý posel s dobrou zprávou je jako chladivý sníh v žáru žní; tak osvěží duši svého pána.
14 Vítr věštící bouři a oblaka bez kapky deště – to je ten, kdo slíbí dar, ale nikdy ho nedá.
15 Trpělivostí přemluvíš i vlivnou osobu a vlídnou řečí zlámeš i kosti.
16 Našel jsi med? Jez ho s mírou; Dej pozor, ať se jím nepřejíš a nezvrátíš ho.
17 Svého bližního navštěvuj jen zřídka, jinak se tě přesytí a začne tě nenávidět.
18 Kdo vydává proti svému bližnímu křivé svědectví je jako kladivo, meč a ostrý šíp.
19 Počítat s proradným člověkem v čase neštěstí je stejné jako spoléhat se na vykotlaný zub nebo vymknutou nohu.
20 Kdo zarmoucenému zpívá písně, je jako ten, kdo v zimě svléká druhému šaty nebo mu nalévá do rány ocet.
21 Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť ho chlebem a má-li žízeň, napoj ho vodou;
22 nahrneš tím na jeho hlavu řeřavé uhlí a Hospodin ti odplatí.
23 Severní vítr přináší déšť a pomlouvačný jazyk způsobí hněvivý obličej
24 Lépe je bydlit někde v koutku na střeše než s hašteřivou ženou v jednom domě.
25 Dobrá zpráva z daleké země je jako studená voda pro utrmáceného člověka.
26 Spravedlivý, který se chová vrtkavě před svévolníkem, je jako zkalený pramen a zkažená studánka.
27 Sníst mnoho medu není zdravé, proto šetři slova chvály a uznání.
28 Muž, který nedovede ovládnout je jako město s rozbořenými hradbami.
© 2016 ERF Medien