Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Od druhých se odlučuje, kdo hledá vlastní zájmy; bezohledně vyvolává sváry.
2 Hlupák nepřijme moudrou radu druhých, ale stojí jen za svými názory.
3 Kam vstoupí svévolník, přináší s sebou pohrdání; netupí však jen druhého, ale dělá hanbu sám sobě.
4 Slova moudrého jsou jako hluboké vody, životodárný pramen, osvěžující potok.
5 Není dobré nadržovat svévolníkovi a nezastat se spravedlivého.
6 Rty hlupáka rozněcují svár, jeho ústa volají po výprasku.
7 Svými ústy si hlupák připravuje zkázu, svými rty si chystá past.
8 Slova klevetníka jsou jako lahůdky a člověk se jimi dlouho živí.
9 Se svou prací kdo se loudá, je bratrem toho, kdo dílo pustoší.
10 Hospodinovo jméno je bezpečná věž, spravedlivý v ní nalezne útočiště.
11 Svůj majetek považuje boháč za pevnou tvrz, za vysokou hradbu ve svých představách.
12 Pýcha člověka předchází jeho pád; za pokorou přichází sláva.
13 Pro člověka je hanbou a bláznovstvím, skáče-li ukvapeně do řeči druhému.
14 Statečný člověk překoná bolesti těla, kdo ale přemůže zlomenou mysl?
15 Srdce rozumného usiluje získat poznání, ucho moudrého je vyhledává.
16 Dar otvírá člověku cestu, přivádí ho až vysoce postaveným.
17 Při každé rozepři se zdá, že právo je na straně toho, kdo mluví první, odpůrce však prokáže, jestli má pravdu.
18 Losem lze rozřešit nejasný spor a pokojně rozhodnout mezi svárlivými.
19 Spíše získáš nedobytný hrad než srdce zklamaného bratra, sváry jsou jako závora u pevnosti.
20 Pronesená slova jsou plody, které později sklidí a bude se jimi sytit.
21 V moci jazyka je život i smrt, kdo ho moudře používá, nasytí se jeho plody.
22 Kdo nalezl dobrou manželku, získal bohatství a přijal dar od Hospodina.
23 Chudý člověk se musí domáhat přízně, kdežto bohatý se tvrdě vynáší.
24 Hledat přátelství za každou cenu není k užitku, pravý přítel je však více nežli bratr.
© 2016 ERF Medien