Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Dívka: Jsem růže ze Sáronu, lilie z údolí.
2 Milenec: Jako lilie mezi trním, tak je moje milá mezi ostatními dívkami.
3 Dívka: Jako nejlepší jabloňový štěp mezi planými stromy, tak je můj milý mezi ostatními mládenci. Usedla jsem roztouženě v jeho stínu, na rtech mi sládne jeho ovoce.
4 Vzal mne do hodovní síně a jakoby nade mnou vztyčil korouhev, tak všichni mohou vidět, jak velká je jeho láska.
5 Nakrm mne hroznovými koláči, občerstvi mne jablky své lásky, protože chřadnu touhou.
6 Jeho levici mám pod hlavou, svou pravicí mne objímá.
7 Dívky z Jeruzaléma, zapřísahám vás při srnách a gazelách: nebuďte mého milého! Nechejte ho spát.
8 Slyším svého milého! Přichází ke mně, přeskakuje hory, přenáší se přes kopce.
9 Můj milý je jako gazela je jako mladý jelen. Podívej se, právě stojí za naší zdí a nahlíží nám do oken. Přes mříž se dívá.
10 Můj milý mi řekl: "Vstaň, lásko moje, krásko má a pojď se mnou.
11 Zima už pominula, ustal čas dešťů.
12 Rozkvétají květiny, ptáci se rozezpívali, hlas hrdličky se ozývá.
13 Fíkovník ukazuje své plody, hroznové víno rozkvetlo a opojně voní. Milenec: Vstaň, lásko moje, krásko má a pojď se mnou.
14 Holubičko moje, která se skrýváš za skalním útesem, zavolej na mne, ať uslyším tvůj lahodný hlas. Dovol mi spatřit tvou půvabnou tvář.
15 Jeruzalémské dívky: Pochytejte lištičky, které nám ničí vinici. Ať ji nepoškodí, vždyť právě rozkvetla.
16 Dívka: Můj milý je můj a já patřím jemu. On pase mezi liliemi.
17 Než nastane svítání a než se stíny rozplynou, přijď ke mně, drahý můj, přiběhni jako gazela nebo jako mladý jelen z vrcholků Béterských hor.
© 2016 ERF Medien