Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Jonáš káže v Ninive

1 Tehdy Hospodin oslovil Jonáše podruhé a řekl mu:
2 "Běž do Ninive a předej jeho obyvatelům poselství, které ti nyní svěřím."
3 Tentokrát Jonáš Hospodina uposlechl a vydal se na cestu. Ninive bylo nesmírně významné a velké město. Trvalo celé tři dny, než ho člověk vůbec prošel.
4-5 Hned první den, kdy Jonáš začal zvěstovat, že již za čtyřicet dní bude Ninive zničeno, obyvatelé města Božímu poselství uvěřili. Vyhlásili půst a všichni bez rozdílu věku či postavení si oblékli smuteční šaty z hrubé tkaniny.
6 Když se o proroctví doslechl sám panovník Ninive, opustil trůn, svlékl vladařský oděv a ve smutečním rouchu se na znamení zármutku a lítosti posadil do prachu.
7 Společně se svými rádci pak vydal nařízení: "Žádný z obyvatel Ninive nesmí nic jíst ani pít a nebude krmit a napájet ani svá zvířata.
8 Všichni ať se zahalí do smutečního roucha a přehodí je také přes svá zvířata. Společně se budeme modlit k Bohu a každý zanechá svých nepravostí.
9 Snad se nad námi Bůh ještě slituje, potlačí své rozhořčení a nenechá nás zahynout."
10 Když Bůh viděl, že obyvatelé Ninive se poučili a zanechali svých ničemností, slitoval se nad nimi a rozhodl se, že je nezahubí, jak slíbil.
© 2016 ERF Medien