Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Jóbe, teď poslouchej, to byl teprve úvod.
3-4 Jakože mě stvořil Bůh a vdechl mi život, budu mluvit naprosto upřímně a bez obalu.
5 Rozmysli si dobře, co odpovíš.
6 Ty a já jsme si naprosto rovni, budu tě tedy zastupovat před Bohem.
7 Mě se nemusíš bát, nejsem taková osobnost, abych ti naháněl strach nebo tě k něčemu nutil. Nehodlám tě zahnat do kouta.
8 Řekl jsi tady a několikrát jsi to opakoval:
9 'Jsem čistý, jsem nevinen, ničeho jsem se nedopustil.
10-11 Bůh si na mě zasedl. Má mě za nepřítele a chce na mně stůj co stůj něco nalézt, číhá, aby měl důvod mě stírat, mučit mě a vůbec se po mně vozit.'
12 Víš, co ti tedy řeknu? Už jenom tím, že takhle o Bohu mluvíš, nejsi spravedlivý. Bůh je větší než člověk.
13 Jestliže ti zrovna neskládá účty ze svého jednání, dává ti to snad právo takhle se s ním dohadovat?
14 Bůh k člověku mluví jednou tak, podruhé jinak.
15 Někdy přichází ve snu, když usneš na lůžku.
16 Tehdy otvírá lidem uši, šeptá jim svá varování.
17 Snaží se je tak odvrátit od jejich zlých úmyslů, zbavit pýchy,
18 varovat před nástrahou a nevyhnutelným trestem.
19 Někdy posílá Bůh bolest a trápení,
20 takže člověk ztratí všechnu chuť k jídlu a nelákají ho ani jeho nejoblíbenější lahůdky.
21 Hubne a hubne, je kost a kůže,
22 a blíží se jeho poslední hodinka.
23 Když se ale najde posel z nebe, prostředník, jeden z tisíců, které Bůh posílá, aby lidi vedli k dobrému, a pomáhali rozumět tomu, co pochází od Boha pro člověka,
24 možná se Bůh smiluje a nechá ho žít, protože za něj dostal výkupné.
25 Tu se zase jeho tělo zotaví a je zas jako mladík.
26 A když bude volat k Bohu, Bůh ho uslyší a odpoví mu, který v něm nalezl zalíbení, dá mu spravedlnost, takže bude výskat radostí.
27 Svým přátelům vyzná: 'Uchýlil jsem se, pokazil jsem to, ale Bůh se nade mnou smiloval.
28 Nenechal mě zahynout, budu dál žít v jeho světle.'
29 Takhle se Bůh přibližuje k člověku znovu a znovu,
30 aby zachránil jeho duši před jámou, aby ji zachoval pro věčnost.
31 Poslouchej dobře, Jóbe, mlč, ještě jsem neskončil.
32 Ale jestli k tomu máš co poznamenat, mluv, chci ti zjednat spravedlnost.
33 Nemáš? Tak poslouchej dál, nepřerušuj mě a něco se dovíš o moudrosti.
© 2016 ERF Medien