Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Jóbova odpověď

1-2 "Na co jsou mi tvoje slova?" odpověděl Jób. "Tak co tedy mám dělat?
3 Spousta krásných řečí, ale co já s tím? Nic nového jste mi neřekli, ani jste mě nepovzbudili.
4 K čemu to tedy bylo dobré?
5-6 Může snad mrtvý chválit Boha? Můžou si vrátit život ti, co leží pohřbeni na dně moří? Smrt stojí obnažena před Všemohoucím, hrob mu není uzavřen.
7 On roztáhl oblohu nad prostorem, zavěsil Zemi na ničem.
8 Déšť zabalil do oblaků, a přece se tou tíhou neprotrhnou.
9 Postavil si trůn na oblacích, mračny ho zahalil.
10 Vytyčil břehy oceánům, obzory dnu i noci.
11 Sloupy nebes se rozechvívají jeho hlasem,
12 jeho mocí se vzdouvají vody, slovem krotí mořské obludy.
13 Jeho dech vyjasní oblohu, jeho ruka chytá klikatého hada. A to jsou jen ty nejmenší z jeho skutků, pouhý šepot jeho moci. Kdo by mohl odolat jejímu hřmění?"
© 2016 ERF Medien