Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1-2 Kdykoliv mi nekdo jako svému Hospodinu prijde obetovat obilí, musí je prinést rozemleté na jemnou mouku. Tu pak smísí s olejem, pridá trochu vonného kadidla a odnese knezi z Áronova rodu. Knez nabere hrst mouky s olejem a kadidlem a tuto symbolickou cást obeti na mou pocest vhodí do ohne na oltári. Takto spálenou obet rád prijmu.
3 Zbytek obilné obeti pripadne knežím z Áronova rodu. Protože je ale soucástí obeti spálené na mou pocest, bude jejich podíl posvátný.
4 Jestliže obilná obet, kterou mi prinesete bude upecená, opet ji pripravte z mouky smíchané s olejem. Upecte z ní nekynutý chléb nebo oplatky potrené olejem.
5 Obilnou obet mužete pripravit také na pánvi jako nekynutou placku z mouky a oleje.
6 Pri obetování mi ji pak prinesete rozlámanou a potrenou olejem.
7 Obilnou obet z mouky a oleje lze také uvarit v hrnci.
8 Takto pripravené obilné obeti mi jako svému Hospodinu predkládejte prostrednictvím kneží, kterí je spálí na oltári.
9 Oddelí vždy symbolickou cást, kterou na mou pocest vloží do plamenu a nechají shoret. Takto spálenou obet rád prijmu.
10 Zbytek obilné obeti pripadne knežím z Áronova rodu. Jako soucást obeti spálené na mou pocest ale bude jejich podíl posvátný.
11 Všechny obilné obeti, které mi budete prinášet, musí být z nekynutého testa, protože do ohne na mém oltári se nikdy nesmí s obetí dostat žádný kvas ani med.
12 Kvas a med mi mužete prinášet s dary z první úrody, ale ne jako soucást obetí pálených na mou pocest na oltári.
13 Všechny obilné obeti musí být ochuceny solí. Nenechávejte své obilné obeti neosolené, protože sul je pripomínkou smlouvy, kterou jsem s vámi jako váš Buh uzavrel.
14 Jestliže mi budete obetovat obilí z první úrody, rozdrtte jeho zrna a opecte je na ohni.
15 Pridejte k nim olej a vonné kadidlo, které jsou pro obilnou obet nezbytné.
16 Symbolickou cást drceného obilí s olejem a vonným kadidlem potom kneží spálí na oltári jako obilnou obet na mou pocest.
© 2016 ERF Medien