Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

Abrahamova druhá žena

1 Čas plynul, ale Abramova žena Sáraj stále neměla žádné děti. Jelikož podle tehdejšího zvyku si mohl bezdětný pár osvojit dítě od jiné ženy, Sáraj usoudila, že její otrokyně Hagar by mohla porodit dítě, které by si pak přisvojila.
2 Proto jednoho dne přišla k Abramovi se slovy: "Protože mi Hospodin nedopřál žádné potomstvo, vyspi se s mojí otrokyní, a když bude mít s tebou dítě, vezmu si je za své."
3 Protože už oba čekali na potomka velmi dlouho a od doby, kdy přišli do kenaanské země už uplynulo deset let, Abram s tímto návrhem souhlasil a vzal si tedy Hagar jako svou druhou ženu.
4 Strávil s ní noc a ona skutečně otěhotněla. Když poznala, že čeká dítě, přestala si své paní vážit a s pohrdáním se nad ni začala povyšovat.
5 Sáraj proto přišla znovu za Abramem a řekla mu: "Ty sám jsi zodpovědný za to, co teď musím zakoušet. Přivedla jsem ti ji jako druhou ženu a narozdíl ode mne ona otěhotněla. Teď se však nade mnou povyšuje a odmítá mi poslušnost. Ať tedy Hospodin mezi námi rozsoudí."
6 Nato Abram odvětil: "Hagar je stále tvou otrokyní a ty máš právo s ní nakládat, jak uznáš za vhodné." Sáraj tedy začala nad Hagar nekompromisně uplatňovat svoji autoritu, ale té se to nezamlouvalo, a proto od ní brzy utekla do pouště.
7-8 Tam ji u pramene nedaleko cesty do Šúru našel Hospodinův posel a otázal se jí: "Hagaro, otrokyně Sáraje, odkud jsi přišla a kam jdeš?" "Prchám pryč od své paní," odvětila Hagar.
9 Hospodinův posel jí však řekl: "Nedělej to, neboť zde v poušti tě nečeká nic než smrt. Vrať se ke své paní, podřiď se jí a poslušně opět vykonávej své povinnosti. Ona pak s tebou bude lépe nakládat.
10 Slibuji, že tvoje potomstvo tak rozmnožím, že je nikdo nespočítá.
11 Brzy se ti narodí syn a dáš mu jméno Izmael (to znamená Bůh slyší), protože Hospodin slyšel tvé trápení.
12 Tvůj syn bude nezkrotný a tvrdohlavý muž. Bude se stavět proti všemu a proti všem, a stejně tak se budou všichni chovat k němu. Bude žít v nepřátelství dokonce se svými bratry."
13 Po této osobní zkušenosti nazvala Hagar Hospodina "Vševidoucím Bohem", neboť si uvědomila, že se setkala s poslem toho, kdo ji neustále vidí.
14 Proto se také studna mezi Kádešem a Beredem, u které se to stalo, dodnes nazývá "Studnice Živého, který mě vidí".
15 Hagar se tedy na Hospodinovu radu vrátila a porodila syna. Abram, kterému již v té době bylo osmdesát šest let, dal synu jméno Izmael, jak mu určil Hospodinův posel.
© 2016 ERF Medien