Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Pamětní Davidův žalm pro zpěváka, který vede slavnost)
2 Jen blázen si může myslet: Nad námi není Bůh. Jen zmatek mají v hlavě a hříchy rozšiřují. kde najdu jednoho rozumného?
3 Bůh z nebe se na nás dívá, hledá a vyhlíží, zda rozum vede nás k Bohu blíže.
4 Však odpadli od něj všichni, ztratili správný směr, dobro, to nešíří vůbec nikdo.
5 Vy myslíte, že vám projdou útoky na můj lid, je pro vás kořistí, bezbožníci.
6 Však brzy hrůza přijde, jakou jsi nepoznal, smrt na tě dopadne bez milosti, pak rozmetám tě jak kosti do čtyřech světa stran, hanba jen zbude ti, zavržení.
7 Kéž zachráněn už je Sijón, Izrael svobodný! Až naši zajatci domů přijdou, to zazvučí jásot, radost pro celý Izrael.
© 2016 ERF Medien