Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Rozsuď nás Bože, zjednej pro mne právo, vysvoboď od lidí a celých národů úskočných, ukrutných a podlých.
2 Jen v tobě, Pane, měl jsem posilu, proč nyní nechceš mne už znát? Proč kalich nepřátelství, hořkosti a zloby mám do dna beze zbytku vychutnat?
3 Kéž vzejde pro mne znovu tvoje světlo a pravda tvá mne opět cestou přímou veď se všemi poutníky do tvého, Pane, chrámu.
4 Chci přinést oběť, rozezpívat chválu, na svoji harfu zase zvučně hrát jen pro tebe můj Bože, Bože můj!
5 Proč zarmoucená jsi teď, moje duše, proč naříkáš a vzdycháš nadarmo? Jen čekej na Boha, on na pomoc ti přijde, a ty pak zazpíváš: „Můj Zachránce je Pán!“
© 2016 ERF Medien