Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Žalm, který složil král David, když prchal před svým synem Abšalomem)
2 Co já mám nepřátel, můj Bože, a povstalců, co s chutí volají:
3 Je konec s Davidovou vládou, už nechrání ho ani Hospodin.
4 Já ale vidím stále, Pane, že obklopil jsi mne jak hradba. Na tvé moci já zakládám, ta dodává mně odvahu.
5 Já modlil se, volal jsem nahlas, a tys mne, Pane, vyslyšel, ze svého vysokého sídla.
6 Jsem na tom dosud zle, jak nikdy dříve, a přesto jsem si v noci lehl, klidně se vyspal, zase procitl; jak dítě spal jsem v Boží náruči.
7 Proti mně jde jich deset tisíc a další ukryli se v zálohách, já však se té přesily nebojím.
8 Vždyť ty jsi už tolikrát, Pane nad nepřáteli mými zvítězil, ranami umlčel jsi bezbožníky - přijď znovu, zachraň mne i dnes!
9 Jen u tebe je, Pane Bože, spása, nad lidem tvým nebeská ochrana.
© 2016 ERF Medien