Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Davidova píseň) Mocní tohoto světa, Bohu vzdávejte chválu, jemu jedině patří síla, veškerá moc.
2 Bohu přiznejte slávu, jemu klaňte se stále, krásu svatosti jeho všichni uznejte dnes.
3 Rachot hromu nad mořem, hukot nesmírných vodstev, ano, to je hlas Boží, i vy bojte se ho!
4-5 Hlučné velebné hlasy, vichr stromy jež láme, ano, to je hlas Boží, kdo mu porozumí?
6 Velký Libanon skáče, hora Hermon se třese, jsou jak splašené stádo, když ten uslyší hřmot.
7-8 Boží hlas srší ohněm, nikdo není si jistý, mění nádherné lesy v neutěšenou poušť.
9 Cedry v pahýly mění, stáda zvěře se plaší, potom právě tak náhle přijde velebný klid.
10 Kdysi potopou všecko svoje stvoření zničil, Králem zůstane moří, věčný vesmíru Pán.
11 Tak je Hospodin mocný, přesto k lidem se sklání, on nám pokoj svůj dává, svoje požehnání.
© 2016 ERF Medien