Help

Slovo na cestu

1 (Davidova píseň) Jen Bohu patří země, všecičko, co je na ní, rozličné krajiny i s těmi, kdo v nich žijí.
2 To přece on obklopil souši mořem řekami protkal ji a ozdobil.
3 Kdo z lidí by si troufal vystoupit k svému Tvůrci, odvážně přiblížit se jeho svatosti?
4 Musel by být skutečně prostý viny, mít čisté srdce, mysl, ústa pravdivá.
5 Kdo po tom touží, bývá Bohu milý, Pán odnímá mu viny, je mu Zachráncem.
6 Takový lid Bůh na zemi si tvoří, takový má být Boží Izrael.
7 Dokořán otevřete brány chrámu králi, ať vůbec nic mu vstoupit nebrání!
8 Kdo je ten král, že je tak velmi slavný? Je to sám Bůh, nad všemi zvítězil.
9 Dokořán otevřete brány chrámu králi, ať vůbec nic mu vstoupit nebrání!
10 Kdo je ten král, že je tak velmi slavný? Je to sám Bůh a mnozí jdeme s ním.
© 2016 ERF Medien