Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Davidova píseň ke sborovému zpěvu)
2 Mně vesmír ukazuje slávu Tvůrce a na obloze vidím práci Božích rukou.
3 Den za dnem o tom hovoří, noc za nocí je umělecké dílo.
4 Není to stejné jako lidská řeč, slova a hlas tu neuslyšíš,
5 a přece rozumí jim všude po celé zemi všechny národy. Na obloze se zabydlelo slunce.
6 Radostně ráno z lože vyskočí, jak ženich ve své svatby den, jak posel na cestu když vybíhá.
7 Od východu na západ vždycky běží, nic neunikne jeho mocné záři.
8 To Hospodin dal všemu pevný zákon, přemýšlej o tom, občerstvíš svou duši. Vše svědčí o tom jak je Bůh náš moudrý, jak nepřidal by rozumu i lidem.
9 Co ustanovil Pán, to dává radost, a jeho příkazy nám pročišťují zrak.
10 Máš před Bohem upřímnou, čistou úctu? Ta povede tě stále jenom přímo. Bůh všecko dobře řídí, spravedlivě.
11 To stojí za mnoho, za všecko zlato, a je to sladší než med z včelí plástve.
12 12 Kdo přijímá to, dobře vždycky vidí, kdo řídí se tím, nebude mít škodu.
13 A přece je tak snadné dát se klamat, nepřiznat viny, na omyl je svádět. Odpusť mně, Bože, i to, o čem nevím,
14 a před vědomým hříchem zastav, prosím, mé kroky, ať ničemu neotročím. Umyj mne dokonale od vší špíny!
15 Chci mluvit a též tiše přemýšlet tak, abys spokojen byl se mnou, Pane, má pevná skálo, naděje mé spásy.
© 2016 ERF Medien