Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 Haleluja, chvalte Boha, vy stvoření nebeská, zpívejte mu z nebes výše!
2 Chvalte Boha andělé a všechny nebe zástupy, zpívejte mu z nebes výše!
3 Chval ho slunce, chval ho měsíc, chvalte hvězdy zářivé, zpívejte mu z nebes výše!
4 Chvalte ho nebesa nebes, nad oblohou oceán, zpívejte mu z nebes výše!
5 Chvalte jméno Hospodina, Stvořitele mocného, přikázal a všecko vzniklo.
6 Utvrdil na věčné věky slovo své, jímž stvořil vše, stvoření pak určil cíle.
7 Chvalte Boha suchozemští, ba i mořští tvorové, velryby i propast hlubin!
8 Chval ho oheň, krupobití, sníh i mlha, vichřice; na slovo ho poslouchají.
9 Chvalte hory, chvalte kopce, strom, jenž nese ovoce, chvalte i vy, vznosné cedry!
10 Chval ho zvěř i dobytčata, plazi v prachu ukrytí, chvalte ptáci okřídlení!
11 Přidejte se k chvále mocní králové nad národy, vladaři a všichni soudci!
12 Mládeži, chval Hospodina, chlapci spolu s dívkami, chvalte i vy, staří lidé!
13 Pouze jméno Boží chvalte, vyvýšené nad všecko, slávu vzdej mu zem i nebe.
14 Tobě také patří chvála, Izraeli, má tě rád, Bohu věrný, proto milý; Haleluja, chvalte Boha!
© 2016 ERF Medien