Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Davidova modlitba, když se ukrýval v jeskyni)
2 Volám a úpím dnes k Hospodinu, prosím já o pomoc Boha,
3 vylévám před ním žal, vypovídám soužení svoje mu všecko.
4 Klesám už na duchu, znáš moji cestu, na ni mně nakladli pasti.
5 Napravo, nalevo není tu nikdo, kdo by se ke mně dnes hlásil, kdo by se postaral o mě.
6 Tak už jen k tobě smím volat, můj Bože, ty se mnou počítáš stále, u tebe mohu se schovat.
7 Věnuj svou pozornost mým naříkáním, síly mé jsou vyčerpány. Zbav mě mých nepřátel, přesilu mají.
8 Vězení otevři, budu tě chválit, jméno tvé vyvyšovat. Když se mě zastaneš, přijdou i lidé, věrní tví obstoupí mne.
© 2016 ERF Medien