Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Poutní píseň) Šťastný ten, kdo má v úctě Hospodina a chodí po jeho cestách.
2 Práce tvých rukou tě uživí, budeš šťastný, bude s tebou dobře.
3 Tvá žena bude jak plodná réva, jež se vine po zdech domu a děti kolem stolu jako větvička oliv.
4 Takové požehnání bude mít muž, který má Boha v úctě.
5 Požehnání ti uděl Hospodin ze Sijóna, abys viděl dobro Jeruzaléma, po celý svůj život,
6 abys viděl i děti svých dětí. Pokoj s Izraelem!
© 2016 ERF Medien