Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Nápověda

Slovo na cestu

1 (Davidův žalm s doprovodem basového nástroje)
2 Ty, Hospodine, přijď mi ku pomoci! Já marně hledám soucit člověka a věrní - ti už asi vymřeli.
3 Lži slyším pořád místo čisté pravdy, úlisná slova z obojakých úst.
4 Kéž učiní Bůh konec falešnosti a velkohubé řeči potrestá!
5 Jak ostrý meč kdo tasit umí jazyk, z pochvy svých úst, je mocí opojen.
6 Chudých si přece nevšímá dnes nikdo! Však Hospodin se nuzných zastane a z léček vysvobodí vězněné.
7 Když promluví Bůh, zazní čistá hudba, zvuk jako stříbra přečištěného.
8 Pán upřímným však poskytuje pomoc a ochranu před touhle sebrankou.
9 Svět ničemnými teď se jenom hemží, a darebáci uchvacují moc.
© 2016 ERF Medien