Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Służba w ziemskim namiocie

1 Pierwsze przymierze miało swoje przepisy o służbie Bożej oraz święte miejsca.
2 Zbudowany został święty namiot. W pierwszej jego części – nazywanej Miejscem Świętym – stał złoty świecznik i stół z poświęconymi chlebami.
3 W części drugiej, zwanej Miejscem Najświętszym, za zasłoną
4 znajdował się złoty ołtarz do palenia wonności i arka Przymierza, pokryta czystym złotem. Wewnątrz niej znajdowały się złoty dzban z manną, laska Aarona, która kiedyś zakwitła, oraz tablice z Dekalogiem.
5 Na arce znajdowały się posągi aniołów–cherubinów, strażników Bożej chwały, które osłaniały skrzydłami część zwaną przebłagalnią. Ale nie wdawajmy się zbyt głęboko w szczegóły.
6 Wszystko było tak urządzone, że kapłani cały czas mogli wchodzić do części pierwszej i wykonywać swoją służbę.
7 Do drugiej części wchodził wyłącznie arcykapłan i to tylko raz w roku. Wnosił tam krew ofiary, złożonej za grzechy jego i całego ludu.
8 W ten sposób Duch Święty chciał nam pokazać, że dopóki istniała pierwsza część namiotu, wejście do Miejsca Najświętszego nie było otwarte.
9 Jest to dla nas ważna lekcja. Dary i ofiary przynoszone w ramach starego porządku nie mogły udoskonalić serc ludzi, którzy je składali.
10 Ograniczało się to bowiem tylko do rzeczy zewnętrznych: jedzenia, picia, obmywania się – aż do czasu nadejścia rzeczywistości doskonalszej.

Krew Chrystusa

11 Gdy więc przyszedł Chrystus, arcykapłan nadchodzącego porządku, wszedł raz na zawsze do Miejsca Najświętszego – nie przez tę ziemską, zbudowaną przez ludzi część namiotu, ale przez wspanialszą i doskonalszą.
12 I nie z krwią zwierząt, ale z własną przelaną krwią. Wszedł i zapewnił nam wieczne zbawienie.
13 Jeśli bowiem krew wołów i kozłów oraz popiół zwierząt ofiarnych mogły oczyszczać z grzechu ludzkie ciała,
14 to o ile doskonalej krew nieskazitelnego Chrystusa, którzy przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie Bogu, oczyści nasze serca z martwych czynów, byśmy mogli służyć żywemu Bogu.
15 On po to jest pośrednikiem w nowym przymierzu, aby wszyscy powołani mieli udział w Bożym błogosławieństwie. Bo umarł, aby ich wybawić od kary za grzechy, które popełnili, gdy obowiązywało jeszcze dawne przymierze.
16 By testament zaczął obowiązywać, musi najpierw umrzeć ten, kto go sporządził.
17 Dokument ten nabiera mocy po jego śmierci – gdy żyje, jego postanowienia nie obowiązują.
18 Dlatego właśnie pierwsze przymierze nie mogło obyć się bez krwi.
19 Gdy bowiem Mojżesz ogłosił ludowi wszystkie Boże Prawa, wziął do ręki gałązkę hizopu i szkarłatną wełnę, zanurzył we krwi zwierząt ofiarnych zmieszanej z wodą i pokropił nią księgę oraz cały lud.
20 Potem rzekł: „Oto krew przymierza, które zawarł z wami Bóg”.
21 Pokropił również święty namiot i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
22 Właściwie w ramach dawnego przymierza prawie wszystko oczyszczane było przez pokropienie krwią. A bez przelania krwi nie ma przebaczenia grzechów.
23 Niezbędne więc było, by rzeczy stanowiące jedynie cień rzeczywistości niebiańskiej oczyszczane były w ten sposób. Natomiast rzeczy w niebie wymagały doskonalszych ofiar.
24 Dlatego Chrystus wstąpił nie do Miejsca Najświętszego, zbudowanego przez ludzi według niebiańskiego wzoru, ale do samego nieba, aby stać się naszym reprezentantem przed Bogiem.
25 I nie musi ofiarowywać siebie wielokrotnie, jak to czyni co roku arcykapłan, wchodząc do Miejsca Najświętszego nie ze swoja krwią, ale z krwią zwierząt ofiarnych.
26 Bo wtedy musiałby wiele razy umierać od początku istnienia świata. On jednak tylko raz, przy końcu czasów, pojawił się z własną ofiarą za nasz grzech.
27 I tak jak przeznaczeniem ludzi jest raz umrzeć i pójść przed Boży sąd,
28 tak i Chrystus raz ofiarował się za grzechy wielu ludzi. A drugi raz pojawi się ze zbawieniem dla tych, którzy Go wyczekują – nie w związku z ich grzechami.
© 2016 ERF Medien