Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Jezus większy od Mojżesza

1 Dlatego, drodzy bracia, święci i powołani do życia wiecznego, pomyślcie o Jezusie, Bożym posłańcu i arcykapłanie naszej wiary.
2 On był wierny Temu, który Go powołał, podobnie jak Mojżesz wiernie służył w domu Bożym.
3 Ale Jezus jest otoczony większą chwałą niż Mojżesz, tak jak więcej pochwał zbiera budowniczy niż sam budynek.
4 Każdy dom ma swojego budowniczego, ale stwórcą wszystkiego jest tylko Bóg.
5 Mojżesz z pewnością był wierny w domu Boga, ale był tylko sługą. Jego dzieło zapowiadało to, co dopiero miało nastąpić.
6 Chrystus natomiast jako Syn przebywa w domu Boga – domu, którym jesteśmy my, gdy zachowujemy odwagę i nadzieję w Panu.

Ostrzeżenie przed niewiarą

7 Dlatego właśnie Duch Święty mówi: „Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos,
8 nie zatwardzajcie waszych serc jak Izraelici podczas buntu, gdy byli doświadczani na pustyni.
9 Tam wasi przodkowie sprawdzali moją cierpliwość – mówi Pan – chociaż na własne oczy widzieli moje dzieła.
10 Dlatego przez czterdzieści lat gniewałem się na to pokolenie i powiedziałem sobie: Ich serca zawsze błąkają się z dala ode Mnie. W ogóle nie znają moich dróg.
11 I w wielkim gniewie obiecałem sobie: Nie wejdą do miejsca, gdzie przygotowałem im odpoczynek”.

Pozostańmy wierni

12 Pilnujcie się więc, moi drodzy, by u nikogo w sercu nie pojawiła się wstrętna nieufność do żywego Boga i byście się od Niego nie odsunęli.
13 Codziennie się zachęcajcie, dopóki trwa „dzisiaj”, aby nikt nie pozwolił zwodniczemu grzechowi zatwardzić serca.
14 Mamy przecież udział we wszystkim, co należy do Chrystusa – jeśli do końca zachowamy ufność taką, jak na początku.
15 Właśnie dlatego powtarza się słowa: „Dziś, jeśli usłyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc jak Izraelici podczas buntu”.
16 Kim byli ci, którzy słyszeli głos Boga, a jednak się buntowali? Czy nie tymi samymi, którzy pod wodzą Mojżesza wyszli z Egiptu?
17 Na kogo przez czterdzieści lat gniewał się Bóg? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli i padli martwi na pustyni?
18 A komu przyrzekł: „Nie wejdą do miejsca, gdzie przygotowałem im odpoczynek” jak nie tym, którzy byli nieposłuszni?
19 Widzimy więc, że nie mogli tam wejść z powodu niewiary!
© 2016 ERF Medien