Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Nie lekceważyć ostrzeżenia

1 Powinniśmy zatem jeszcze bardziej trzymać się prawd, które usłyszeliśmy, aby nie minąć się z nimi w życiu.
2 Skoro spełniły się słowa przekazane przez aniołów i każde przestępstwo i nieposłuszeństwo zostało ukarane według prawa,
3 to czy ujdzie nam na sucho zlekceważenie tak wspaniałego zbawienia? Ogłosił je na początku sam Pan, a my przyjęliśmy je dzięki tym, którzy od Niego je usłyszeli.
4 Bóg poświadczył jego prawdziwość cudownymi znakami, niezwykłymi czynami i udzielaniem Ducha Świętego zgodnie ze swoją wolą.

Jezus jak Jego bracia

5 Co więcej, przyszły świat, o którym mówimy, nie będzie zarządzany przez aniołów.
6 Ktoś w Piśmie powiedział: „Kim jest człowiek, że o nim pamiętasz? I kim syn człowieczy, że się o niego troszczysz?
7 Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, ukoronowałeś go czcią i chwałą,
8 wszystko złożyłeś u jego stóp”. Podporządkowanie jemu „wszystkiego” oznacza, że nie zostało nic poza jego władzą. Teraz jeszcze tego nie dostrzegamy,
9 ale widzimy Jezusa, „niewiele mniejszego od aniołów”. A dzięki temu, że za nas umarł, został „ukoronowany czcią i chwałą”. Dzięki łasce Boga doświadczył śmierci za każdego człowieka na ziemi.
10 Słusznie postąpił Bóg, dla którego i dzięki któremu wszystko istnieje, że doprowadził wiele swoich dzieci do chwały. A Jezusa poprzez cierpienie uczynił doskonałym przywódcą, dającym zbawienie.
11 Zarówno On, uświęcający, jak i ci przez Niego uświęcani mają jednego Ojca. Dlatego nie wstydzi się nazwać nas swoimi braćmi:
12 „Opowiem mym braciom o wspaniałości Twego imienia, będę Cię wielbił wśród Twego ludu”.
13 oraz: „W Nim złożę swoje zaufanie” i: „Oto jestem Ja i dzieci, które dał Mi Bóg”.
14 Skoro dzieci Boże są ludźmi z krwi i kości, On również przybrał ludzkie ciało, aby przez śmierć pokonać tego, który miał nad nią władzę – szatana.
15 W ten sposób mógł wyzwolić ludzi, którzy przez całe życie byli zniewoleni strachem przed śmiercią.
16 Bo nie aniołom przyszedł pomóc, ale potomstwu Abrahama.
17 Dlatego też musiał się całkowicie upodobnić do nas, Jego braci, by być przed Bogiem miłosiernym i wiernym arcykapłanem i złożyć ofiarę za grzechy swego ludu.
18 A dzięki cierpieniom, których sam doświadczył, może pomagać udręczonym.
© 2016 ERF Medien