Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Wolność w Chrystusie

1 To Chrystus dał nam tę wolność. Trwajcie więc w niej i nie poddawajcie się ponownie i pod jarzmo niewoli.
2 Ja, Paweł, mówię to wam osobiście: Jeśli poddacie się ceremonii obrzezania, sądząc, że wtedy Bóg was usprawiedliwi, to Chrystus na nic się wam nie przyda.
3 Jeszcze raz uprzedzam każdego, kto poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany do przestrzegania całego Prawa Mojżeszowego.
4 Wy, którzy staracie się o usprawiedliwienie na drodze Prawa, zerwaliście z Chrystusem – pozbawiliście się Bożej łaski.
5 My natomiast z pomocą Ducha pełni ufności oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia.
6 Bo w Jezusie Chrystusie nie ma znaczenia ani obrzezanie, ani jego brak; liczy się tylko wiara, która działa przez miłość.
7 Przyjaciele, tak dobrze wystartowaliście! Kto wam przeszkodził biec drogą prawdy?
8 Z pewnością nie Ten, który was powołał do wolności.
9 Pamiętajcie, że odrobina kwasu przenika całe ciasto.
10 Jestem dzięki Panu całkowicie przekonany, że nie będziecie już w tej sprawie mieć innego zdania niż ja. A temu, który sieje wśród was zamęt – bez względu na to, kim jest – nie ujdzie to na sucho.
11 Niektórzy jednak twierdzą, że to ja wzywam pogan do obrzezania. Skoro tak, to dlaczego Hebrajczycy mnie prześladują? Gdyby tak było, to ukrzyżowany Chrystus nikogo by nie gorszył.
12 Oby ci, którzy was podburzają i chcą okaleczyć, sami sobie coś odcięli.
13 Drodzy przyjaciele! Zostaliście powołani do życia w wolności. Nie po to jednak, by dogadzać ciału, ale by z miłości pomagać sobie nawzajem.
14 Bo całe Prawo streszcza się w jednym przykazaniu: „Kochaj bliźniego jak samego siebie „.
15 Jeśli więc skaczecie sobie do oczu i szczerzycie kły, to uważajcie, bo się wzajemnie pozagryzacie.

Życie według Ducha

16 Posłuchajcie mnie! Niech waszym życiem kieruje Duch Święty, a wtedy nie będziecie ulegać grzesznemu ciału.
17 Ono bowiem przeciwstawia się Duchowi, a Duch – jemu. Są to przeciwne sobie siły i dlatego robicie nie to, co rzeczywiście byście chcieli.
18 Jeżeli jednak pozwalacie się prowadzić Duchowi Świętemu, nie podlegacie Prawu.
19 Skutki ulegania ciału są ewidentne: niemoralność i nieczystość seksualna, wyuzdanie,
20 czczenie różnych bożków, praktyki okultystyczne, wrogie nastawienie, chęć spierania się, zazdrość, wzburzenie, egoistyczne ambicje, dążenie do niezgody, rozłamy,
21 zawiść, nadużywanie alkoholu, dzikie imprezy i inne tego typu zachowania. Przypominam wam, jak to już wcześniej mówiłem: ci, którzy tak żyją, królestwa Bożego nie odziedziczą.
22 Natomiast owocem działania Ducha Świętego jest miłość, radość, wewnętrzny pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
23 łagodność, opanowanie. Takim postępowaniem nie łamie się Prawa.
24 Ci, którzy należą do Chrystusa, przybili do Jego krzyża swe grzeszne ciało wraz z jego skłonnościami i pożądaniami.
25 Skoro więc żyjemy dzięki Duchowi Świętemu, to i postępujmy zgodnie z Jego prowadzeniem.
26 Nie szukajmy taniej popularności, która prowadzi do wzajemnego drażnienia się i zawiści.
© 2016 ERF Medien