Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Kuszenie Jezusa

1 Potem Duch Święty zaprowadził Jezusa na pustynię, gdzie diabeł miał Go kusić.
2 Przez czterdzieści dni i nocy pościł, aż w końcu poczuł głód.
3 Zbliżył się więc do Niego kusiciel i namawiał: – Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie zamieniły się w chleb.
4 – Pismo uczy: „Nie tylko chlebem żywi się człowiek, ale również każdym słowem wypowiedzianym przez Boga” – odpowiedział Jezus.
5 Wtedy szatan przeniósł Go do świętego miasta Jerozolimy i postawił na szczycie świątyni.
6 – Jeśli rzeczywiście jesteś Synem Bożym, skocz w dół – kusił. – Przecież Pismo uczy: „Swoim aniołom wyda rozkazy dotyczące Ciebie, na rękach będą Cię nosić, byś nawet nie uraził nogi o kamień”.
7 – To samo Pismo uczy: „Nie będziesz robił na Bogu prób” – odpowiedział Jezus.
8 W końcu szatan zabrał Jezusa na wysoką górę i pokazał Mu wszystkie królestwa świata w całym ich przepychu.
9 – Wszystko to będzie Twoje – powiedział – jeśli oddasz mi pokłon.
10 – Odejdź, szatanie! – rozkazał Jezus. – Pismo uczy: „Bogu, swemu Panu, będziesz oddawał pokłon i cześć i tylko Jemu będziesz posłuszny”.
11 Wtedy szatan odszedł, a zjawili się aniołowie i usługiwali Mu przy posiłku.

Jezus zaczyna nauczać

12 Po pewnym czasie Jezus dowiedział się, że aresztowano Jana Chrzciciela. Dlatego udał się do Galilei.
13 Opuścił jednak Nazaret i przeniósł się nad morze do Kafarnaum, leżącego na terenach Zabulona i Neftalego.
14 I tak spełniło się proroctwo Izajasza:
15 „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, położone nad morskim szlakiem, kraina za Jordanem i cała pogańska Galilea
16 – ten lud, żyjący w ciemnościach, ujrzał wielkie światło; dla tych, którzy żyli w krainie cienia i śmierci, rozbłysło światło”.
17 Od tego czasu Jezus zaczął nauczać: – Opamiętajcie się! Nadchodzi bowiem królestwo niebios.

Powołanie pierwszych uczniów

18 Pewnego dnia, idąc brzegiem morza, zauważył dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i Andrzeja. Zarzucali sieci, bo byli rybakami.
19 – Chodźcie ze Mną! – zawołał do nich. – Uczynię was rybakami ludzi!
20 Bez wahania rzucili sieci i poszli za Nim.
21 Nieco dalej zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana. Ze swoim ojcem, Zebedeuszem, siedzieli w łodzi i naprawiali sieci. Ich także zawołał.
22 Bez wahania opuścili łódź i ojca i poszli za Nim.

Jezus uzdrawia chorego

23 Jezus zaś przemierzał całą Galileę: nauczał w synagogach, głosił dobrą nowinę o królestwie i uzdrawiał chorych i cierpiących.
24 Wieść o Nim rozeszła się aż po całej Syrii. Wkrótce zaczęto przyprowadzać do Niego wszystkich chorych, nękanych różnymi dolegliwościami, zniewolonych przez demony, epileptyków i sparaliżowanych. A Jezus wszystkich uzdrawiał.
25 Wszędzie towarzyszyły Mu ogromne tłumy ludzi przybyłych z Galilei, Dekapolu, Jerozolimy, z Judei, a nawet z terenów za Jordanem.
© 2016 ERF Medien