Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Jan Chrzciciel przygotowuje drogę

1 W owych czasach na pustyni judejskiej rozpoczął swą działalność Jan Chrzciciel.
2 Nawoływał on: – Opamiętajcie się, bo nadchodzi królestwo niebios.
3 To właśnie o nim mówił prorok Izajasz: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie Panu drogę, wyprostujcie Mu ścieżki”.
4 Jan żył bardzo prosto: nosił ubranie z wielbłądziej sierści i pas skórzany, żywił się szarańczą i leśnym miodem.
5 Z Jerozolimy, z całej Judei i doliny Jordanu ciągnęły do niego tłumy.
6 On zaś chrzcił w wodach Jordanu tych, którzy przyznawali się do swoich grzechów.
7 Zauważył jednak, że również wielu faryzeuszy i saduceuszy przychodzi się ochrzcić. Gromił więc ich: – Przebiegłe węże! Kto wam powiedział, jak uniknąć gniewu Bożego?!
8 Najpierw pokażcie owoc swego opamiętania!
9 Nie łudźcie się i nie powtarzajcie: „Sam Abraham jest naszym ojcem”. Zapewniam was, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić Abrahamowi potomstwo!
10 Siekiera Bożego sądu już jest przyłożona do korzeni. I każde drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i rzucone w ogień.
11 Ja was zanurzam w wodzie na znak opamiętania. Lecz oto nadchodzi ktoś inny, ktoś o wiele potężniejszy ode mnie. Nie jestem nawet godny nosić za Nim Jego butów! On będzie was chrzcił w Duchu Świętym i w ogniu.
12 On potrafi oddzielić plewy od ziarna i oczyścić wszystko: ziarno zbierze do magazynu, a plewy spali w niegasnącym ogniu.

Chrzest Jezusa

13 W tym czasie Jezus opuścił Galileę i przyszedł nad Jordan, aby Jan mógł Go ochrzcić.
14 Lecz ten wzbraniał się: – To ja powinienem być ochrzczony przez Ciebie! A Ty przychodzisz po chrzest do mnie?
15 – Uczyń to – odpowiedział mu Jezus – bo trzeba, byśmy wypełnili to, co należy. Wtedy Jan uległ.
16 A po zanurzeniu Jezus od razu wyszedł z wody. Nagle otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który jakby gołąb zstąpił w dół i spoczął na Nim.
17 A z niebios rozległ się głos: „Oto mój ukochany Syn, mój najwspanialszy”.
© 2016 ERF Medien