Help

Słowo Życia

Znaki końca czasów

1 Gdy Jezus opuszczał świątynię, uczniowie chcieli Mu pokazać różne jej zabudowania.
2 On im odpowiedział: – Widzicie to wszystko? Zapewniam was: Nie zostanie z tego kamień na kamieniu!
3 Później, gdy Jezus siedział na zboczu Góry Oliwnej, uczniowie podeszli do Niego dyskretnie i spytali: – Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jakie znaki poprzedzą Twoje przyjście i koniec tego świata?
4 – Uważajcie, żeby was ktoś nie oszukał! – odpowiedział Jezus.
5 – Wielu bowiem przyjdzie, twierdząc: „Ja jestem Mesjaszem” i oszukają mnóstwo ludzi.
6 Gdy usłyszycie o wybuchających wojnach i doniesienia z wojen, uważajcie i nie dajcie się zastraszyć. Tak ma być, ale to jeszcze nie jest sam koniec.
7 Powstaną przeciw sobie narody i królestwa, a w wielu miejscach nastanie głód i trzęsienia ziemi.
8 Lecz będzie to dopiero początek tragedii.
9 Będą was torturować i zabijać, wszystkie narody was znienawidzą z mojego powodu.
10 Wielu ponownie wpadnie w sidła grzechu, będą się nienawidzić i zdradzać.
11 Pojawi się wielu fałszywych proroków, którzy zwiodą całe rzesze ludzi.
12 Z powodu tak wielkiego zła oziębnie miłość wielu wierzących.
13 Ale ten, kto wytrwa do końca, zostanie uratowany!
14 A dobra nowina o królestwie Bożym będzie głoszona na całym świecie jako świadectwo dla wszystkich narodów. I wtedy nadejdzie koniec.
15 Kiedy więc ujrzycie stojącą w miejscu świętym „ohydę”, o której mówił prorok Daniel – kto to czyta, niech uważa –
16 wtedy ci, którzy przebywają w Judei, niech uciekają w góry.
17 Ktoś znajdzie się na tarasie domu, niech nie wchodzi do środka, aby się spakować.
18 Kto będzie w polu, niech nie wraca do miejsca, gdzie położył ubranie.
19 Straszny to będzie czas dla kobiet ciężarnych i matek karmiących!
20 Módlcie się także, żeby wasza ucieczka nie wypadła zimą albo w szabat.
21 Nastanie bowiem wielki ucisk jakiego od początku świata nie było i nie będzie.
22 I gdyby ten okres nie został skrócony, nikt by się nie uratował. Lecz ze względu na wybranych czas ten zostanie skrócony.
23 Jeśli ktoś wam wtedy powie: „O! Mesjasz jest tu!” albo „Jest tam!”, nie wierzcie!
24 Przyjdą bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy, którzy będą czynić wielkie cuda, aby oszukać, jeśli się tylko uda, nawet wybranych przez Boga.
25 Pamiętajcie więc, że was ostrzegałem.
26 Jeśli więc ktoś wam powie: „Mesjasz jest na pustyni” – nie szukajcie Go tam. I nie wierzcie, gdy powiedzą: „Tam się ukrywa!”
27 Jak bowiem błyskawica rozjaśnia niebo od wschodu do zachodu, tak wyraźne będzie przyjście Syna Człowieczego.
28 Gdzie jest padlina, tam zbierają się i sępy. Rozpoznacie więc nadchodzący koniec.
29 Zaraz po zakończeniu tego czasu ucisku będzie zaćmienie słońca, a księżyc straci swój blask. Gwiazdy będą spadać z nieba i zachwieje się cały porządek wszechświata.
30 I wtedy pojawi się na niebie znak przyjścia Syna Człowieczego. Całą ludzkość ogarnie skrucha, bo wszyscy zobaczą, jak Syn Człowieczy przychodzi w obłokach, z wielką mocą i chwałą.
31 Przy dźwięku potężnej trąby pośle On aniołów, którzy zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata i z najdalszych zakątków ziemi.
32 Weźcie lekcję od drzewa figowego. Gdy miękną jego gałązki i pojawiają się listki, poznajecie, że lato jest tuż tuż.
33 Gdy więc zobaczycie, że to wszystko się dzieje, bądźcie pewni, że jestem już blisko, u drzwi.
34 Zapewniam was: Nie wymrze to pokolenie, a wszystko to się dokona.
35 Przeminie niebo i ziemia, lecz moje słowa nie przeminą.

Nieznany dzień i godzina

36 Nikt jednak nie zna tego dnia ani godziny – ani aniołowie, ani nawet Syn, tylko Ojciec.
37 Czas przybycia Syna Człowieczego będzie podobny do czasów Noego.
38 Ludzie wtedy zwyczajnie jedli i pili, zawierali małżeństwa – aż do chwili, gdy Noe wszedł do arki.
39 Nie wiedzieli, że to potop – ale porwał ich wszystkich. Tak samo będzie z powrotem Syna Człowieczego.
40 Z dwóch ludzi, którzy będą pracować w polu, jeden zostanie wzięty, a drugi pozostanie.
41 Z dwóch kobiet, krzątających się w domu, jedna zostanie wzięta, druga zaś pozostawiona.
42 Bądźcie więc czujni, bo nie wiecie, którego dnia przyjdzie wasz Pan.
43 Pomyślcie: Gdyby właściciel domu wiedział, o której okradnie go złodziej, byłby czujny i nie pozwoliłby mu się włamać.
44 Podobnie i wy bądźcie czujni, bo nie wiecie, kiedy powróci Syn Człowieczy.
45 Kim jest ten wierny i mądry sługa, któremu Pan powierzył opiekę nad swoimi sługami, by na czas o nich dbał?
46 Szczęśliwy będzie sługa, którego pan zastanie przy wiernym wykonywaniu powierzonych mu obowiązków.
47 Zapewniam was, że powierzy mu wszystko, co ma!
48 Lecz jeśli sługa będzie zły i pomyśli sobie: „Mój pan się spóźnia”,
49 i zacznie wyżywać się nad podwładnymi, upijać i zabawiać,
50 jego pan powróci w dniu, którego się zupełnie nie spodziewa.
51 Ostro się z nim rozprawi i osądzi wraz z innymi obłudnikami. Tam będzie lament i rozpacz.
© 2016 ERF Medien