Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Rozwód

1 Po tym nauczaniu Jezus opuścił Galileę i skierował się do Judei na tereny leżące po drugiej stronie Jordanu.
2 Podążały za Nim tłumy, a On uzdrawiał chorych.
3 Zjawiło się także kilku faryzeuszy i postawili Mu pytanie, chcąc Go sprowokować: – Czy wolno rozwieść się z żoną z dowolnego powodu?
4 – Czyżbyście nie czytali w Piśmie: „Stworzył ich Bóg jako mężczyznę i kobietę”? – odpowiedział.
5 – To Bóg również powiedział: „Dlatego mężczyzna opuszcza ojca i matkę i łączy się z żoną, tak że ci dwoje stają się jednym ciałem”.
6 Nie są więc już dwojgiem, lecz jednym ciałem. Skoro Bóg coś złączył, to człowiek niech tego nie rozdziela.
7 – Dlaczego więc Mojżesz nakazał dać żonie list rozwodowy i oddalić ją? – kontynuowali.
8 – Mojżesz pozwolił wam oddalać żony tylko z powodu waszych zatwardziałych serc – odparł Jezus. – Ale tak nie było na początku.
9 Dlatego mówię wam: Kto porzuca żonę – z innego powodu niż jej niewierność – i żeni się z inną, popełnia cudzołóstwo.
10 Na to uczniowie rzekli do Jezusa: – Jeśli sprawa wygląda aż tak poważnie, to nie warto się żenić!
11 – Nie wszyscy pozostają samotni – rzekł Jezus – tylko ci, którym jest to dane.
12 Niektórzy bowiem są samotni, bo od urodzenia są niezdolni do małżeństwa. Inni pozostają samotni, bo ludzie uczynili ich niezdolnymi do tego. A jeszcze inni decydują się żyć samotnie ze względu na królestwo niebios. Kto potrafi, niech to pojmie.

Jezus i dzieci

13 Przyprowadzano też do Jezusa dzieci, aby je pobłogosławił i modlił się za nie. Uczniowie narzekali jednak na tych, którzy to robili.
14 Ale Jezus powiedział: – Pozwalajcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie zabraniajcie im tego. Bo do takich jak one należy królestwo niebios.
15 Po czym pobłogosławił je i ruszył dalej.

Bogaty młodzieniec

16 Pewnego dnia podszedł do Jezusa jakiś człowiek i zapytał: – Nauczycielu, co dobrego mam uczynić, aby otrzymać życie wieczne?
17 – Dlaczego akurat Mnie pytasz o dobro? Jest tylko jeden Ktoś, kto jest dobry. A skoro już chcesz otrzymać życie wieczne, wypełniaj przykazania.
18 – Ale które? – zapytał rozmówca. – Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie kłam – odrzekł Jezus.
19 – Szanuj rodziców i kochaj bliźniego jak samego siebie!
20 – Przestrzegam ich wszystkich – odparł młody człowiek. – Czego jeszcze mi brakuje?
21 – Jeśli chcesz być doskonały – rzekł Jezus – idź, sprzedaj swój majątek, a pieniądze rozdaj ubogim. To zapewni ci skarb w niebie. Potem wróć i naśladuj Mnie.
22 Na takie słowa młodzieniec odszedł ze smutkiem. Miał bowiem duży majątek.
23 Jezus rzekł wtedy do uczniów: – Zapewniam was, że człowiek bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebios.
24 Prędzej wielbłąd przejdzie przez dziurkę w igle, niż bogaty dostanie się do królestwa Bożego!
25 Ta uwaga poważnie zastanowiła uczniów: – Więc kto może być zbawiony? – pytali.
26 Jezus spojrzał na nich uważnie i rzekł: – To przekracza ludzkie możliwości, ale dla Boga wszystko jest możliwe.
27 – My zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą – odezwał się Piotr. – Co więc z nami będzie?
28 – Zapewniam was: Gdy podczas odnowienia wszystkiego Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały, wy, moi uczniowie, zasiądziecie na dwunastu tronach, by sądzić dwanaście rodów Izraela.
29 A każdy, kto pozostawi dom, braci, siostry, ojca, matkę, żonę, dzieci albo posiadłości – ze względu na Mnie – otrzyma w zamian sto razy tyle i odziedziczy jeszcze życie wieczne.
30 Wielu jednak uważanych za ważnych, będzie na szarym końcu, a ci nieważni – będą pierwsi.
© 2016 ERF Medien