Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Jezus przed Piłatem

1 Następnego dnia wczesnym rankiem zebrali się arcykapłani, starszyzna i nauczyciele religii, czyli cała najwyższa Rada żydowska, aby się zastanowić, co dalej robić. Postanowili przekazać Jezusa pod zbrojną eskortą Piłatowi, namiestnikowi rzymskiemu.
2 A gdy przyprowadzono Jezusa do Piłata, ten zapytał Go: – Czy jesteś królem Żydów? – Jest tak, jak mówisz – odpowiedział mu Jezus.
3 A ponieważ obecni tam arcykapłani ciągle wysuwali przeciwko Niemu wiele zarzutów,
4 Piłat zapytał: – Czemu nic nie mówisz? Czy nie słyszysz tych wszystkich oskarżeń?
5 Lecz ku wielkiemu zdziwieniu Piłata Jezus nie odezwał się już ani słowem.
6 A był zwyczaj, że raz w roku, na święto Paschy, Piłat uwalniał na prośbę ludu jednego więźnia żydowskiego.
7 W tym czasie przebywał właśnie w więzieniu Barabasz, skazany wraz z innymi za morderstwo popełnione podczas rozruchów.
8 I oto, jak co roku, zebrał się tłum, aby prosić Piłata o uwolnienie więźnia.
9 – Może wypuścić wam króla Żydów? – zaproponował Piłat. – Czy chcecie, abym Jego właśnie uwolnił?
10 Zorientował się bowiem, że to arcykapłani z zazdrości uknuli intrygę przeciwko Jezusowi.
11 Arcykapłani zaś podjudzili tłum i ten zamiast Jezusa zażądał wypuszczenia Barabasza.
12 – Jeśli uwolnię Barabasza, co mam zrobić z tym, którego nazywacie swoim królem? – pytał znowu Piłat.
13 – Ukrzyżuj Go! – zawołali w odpowiedzi.
14 – Ale dlaczego? – dopytywał się Piłat. – Jakie przestępstwo popełnił? Oni jednak jeszcze głośniej krzyczeli: – Ukrzyżuj Go!
15 Bojąc się rozruchów i chcąc zadowolić lud, Piłat uwolnił Barabasza. Jezusa natomiast kazał ubiczować i skazał na śmierć przez ukrzyżowanie.

Żołnierze kpią z Jezusa

16 Żołnierze rzymscy wyprowadzili Go na dziedziniec, zwołali całą straż pałacową,
17 odziali Go w purpurowe szaty i włożyli na Jego głowę koronę uplecioną z długich, ostrych cierni.
18 Potem, niby to oddając Mu honory, wykrzykiwali: – Niech żyje król Żydów!
19 I bili Go po głowie trzcinowym kijem, pluli na Niego i drwiąc podali na kolana, aby oddać Mu pokłon.
20 Gdy ich to znudziło, ściągnęli z Niego purpurowe szaty, nałożyli z powrotem Jego własne i poprowadzili na ukrzyżowanie.

Ukrzyżowanie

21 Po drodze zaś zmusili wracającego akurat z pola Szymona z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufusa, aby niósł Jego krzyż.
22 W ten sposób doprowadzili Jezusa na miejsce zwane Golgotą, to znaczy czaszką.
23 Tam podali Mu do picia wino zaprawione gorzkimi ziołami, lecz On odmówił.
24 Potem Go ukrzyżowali, a o Jego szaty rzucili losy, co kto ma wziąć.
25 Była godzina dziewiąta rano.
26 Nad głową Jezusa przymocowano do krzyża tabliczkę określającą Jego winę: „Król Żydów”.
27 Po obu Jego stronach ukrzyżowano również dwóch bandytów.
28 I tak spełniły się słowa Pisma: „Zaliczono Go do przestępców”.
29 Przechodzący obok ludzie drwili z Niego. Patrzyli z pogardą i wykrzykiwali: – Widzisz, jak skończyłeś? Mówiłeś, że potrafisz zburzyć i w trzy dni odbudować świątynię!
30 Skoro jesteś taki mocny, uratuj teraz siebie i zejdź z krzyża!
31 – Stali tam również arcykapłani i faryzeusze i szydzili z Jezusa: – Innych potrafił ratować, a siebie uratować nie może!
32 Mesjasz! Król Izraela! Niech zejdzie z krzyża. Jak zobaczymy, to mu uwierzymy! Złorzeczyli Mu również bandyci, którzy z Nim umierali.

Śmierć Jezusa

33 Około południa całą ziemię okrył mrok i ciemno było aż do godziny trzeciej.
34 Wtedy właśnie Jezus głośno zawołał: – ;! – co znaczy: „Boże mój, Boże mój, czemu Mnie opuściłeś?”
35 Stojący w pobliżu ludzie sądzili, że woła proroka Eliasza.
36 Jakiś mężczyzna pobiegł nawet po gąbkę, nasączył ją winnym octem i podał Mu ją na kiju. – Zobaczmy, czy zjawi się Eliasz i pomoże Mu zejść! – wytłumaczył zebranym.
37 Lecz Jezus wydał jeszcze jeden okrzyk i skonał.
38 Wtedy zasłona w świątyni rozdarła się na dwie części – od góry aż do dołu.
39 Dowódca rzymski, który stał obok krzyża i widział, jak Jezus umiera, zawołał: – To naprawdę był Syn Boży!
40 Było tam także kilka kobiet, które oglądały to wszystko z daleka – między innymi Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, oraz Salome.
41 One wierzyły w Jezusa i służyły Mu pomocą, gdy przebywał w Galilei. A teraz, wraz z wieloma innymi kobietami, przyszły za Nim do Jerozolimy.

Pogrzeb Jezusa

42 Ponieważ wszystko to wydarzyło się w dniu poprzedzającym szabat,
43 pewien powszechnie szanowany członek żydowskiej Rady Najwyższej, Józef z Arymatei, oczekujący nadejścia królestwa Bożego, zdobył się na odwagę i pod wieczór przyszedł do Piłata z prośbą o wydanie mu ciała Jezusa.
44 Piłat nie wierzył, że Jezus już nie żyje. Aby sprawdzić tę wiadomość, wezwał dowódcę odpowiedzialnego za ukrzyżowanie.
45 Gdy uzyskał od niego potwierdzenie, zezwolił Józefowi zabrać ciało.
46 Wtedy Józef kupił długie lniane płótno, owinął nim zdjęte z krzyża ciało Jezusa i złożył w wykutym w skale grobie. Wejście zamknięto przy pomocy ogromnego kamienia.
47 Maria Magdalena oraz Maria, matka Józefa, śledziły uważnie, gdzie położono Jezusa.
© 2016 ERF Medien