Help

Słowo Życia

Jezus naucza Nikodema

1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, przywódca żydowski.
2 Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: – Mistrzu, wiemy, że jesteś posłanym przez Boga nauczycielem. bo nikt nie mógłby czynić takich cudów, jak Ty czynisz , gdyby nie miał za sobą Boga.
3 – Zapewniam cię – rzekł Jezus – że jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.
4 – Urodzić się na nowo? – zdumiał się Nikodem. – Będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona matki i urodzić się?
5 – Jeszcze raz cię zapewniam – powtórzył Jezus – że jeśli człowiek nie narodzi się z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.
6 Kto się narodził fizycznie, żyje fizycznie. Kto się narodził z Ducha, żyje duchowo.
7 Nie dziw się więc, że stwierdziłem: Musicie się narodzić na nowo.
8 Wiatr wieje, gdzie chce. Słyszysz go, ale nie wiesz, skąd i dokąd wieje. Podobnie jest z narodzeniem się z Ducha – widzisz skutki, ale nie widzisz przyczyny.
9 – Ale jak to się dzieje? – pytał dalej Nikodem.
10 – Jesteś nauczycielem narodu i nie wiesz tego? – odparł Jezus.
11 – Zapewniam cię: Mówię o tym, co dobrze znam i co sam widziałem, ale nie uznajecie tego.
12 Jeśli nie wierzycie w to, co mówię o sprawach ziemskich, to jak uwierzycie w to, co powiem o sprawach niebiańskich?
13 Nikt jednak nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba przyszedł – Syna Człowieczego.
14 Podobnie jak Mojżesz na pustyni podniósł w górę węża, tak i Syn Człowieczy musi zostać podniesiony w górę,
15 aby każdy, kto w Niego wierzy, otrzymał życie wieczne.
16 Tak bowiem Bóg umiłował świat, że oddał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
17 Bóg nie posłał Syna, by potępił świat, lecz aby go zbawił.
18 Kto w Niego wierzy, nie podlega potępieniu. Ale kto w Niego nie wierzy, już został osądzony, bo nie uwierzył w jedynego Syna Bożego.
19 Wyrok taki zapadł dlatego, że choć światło przyszło na świat, ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich czyny były złe.
20 Kto czyni źle, nienawidzi światła i nie zbliża się ku niemu, by nie wyszły na jaw jego postępki.
21 Kto zaś postępują zgodnie z prawdą, lgnie ku światłu, by ujawniło się, że jego czyny podobają się Bogu.

Świadectwo Jana Chrzciciela o Jezusie

22 Jakiś czas po tym Jezus wraz z uczniami udał się na tereny Judei, gdzie się zatrzymał i udzielał chrztu.
23 Niedaleko Salim, w Ainon, znajdował się również Jan Chrzciciel. On też chrzcił, bo w tych okolicach było dużo wody. Przychodziło do niego po chrzest wielu ludzi.
24 W tym czasie nie był jeszcze uwięziony.
25 Pewnego dnia ktoś posprzeczał się z uczniami Jana w sprawie rytualnych oczyszczeń.
26 Przyszli więc do Jana i zapytali: – Mistrzu, Ten, którego spotkałeś na drugim brzegu Jordanu i potwierdziłeś, że jest Mesjaszem, On także chrzci i teraz wszyscy idą do Niego.
27 – Nikt nie może niczego wziąć, jeśli nie otrzyma tego z nieba – odpowiedział Jan.
28 – Sami możecie potwierdzić, że powiedziałem: Nie jestem Mesjaszem. Zostałem wysłany przed Nim.
29 Pan młody to ten, kto ma pannę młodą. A przyjaciel pana młodego cieszy się, że może przy nim strać i słuchać go. Takiej właśnie radości doznaję obecnie w całej pełni.
30 Teraz On ma stawać się ważniejszy – ja muszę schodzić ze sceny.
31 Kto przychodzi z góry, przewyższa wszystkich. Kto pochodzi z ziemi, ograniczony jest do rzeczy ziemskich.
32 Ten, kto przybywa z nieba, świadczy o tym, co widział i słyszał w niebie. Niestety nie chcą Go słuchać.
33 Kto jednak Mu uwierzył, uznał, że Bóg jest prawdomówny.
34 Bo tylko Ten przemawia w imieniu Boga, kto przez Niego został wysłany. A Bóg udziela Mu pełni Ducha.
35 Ojciec kocha Syna i wszystko Mu powierzył.
36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto zaś nie jest Synowi posłuszny, nie ujrzy tego życia – przeciwnie, ciąży na nim gniew samego Boga.
© 2016 ERF Medien