Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Jezus i cudowny połów ryb

1 Po jakimś czasie Jezus po raz kolejny ukazał się uczniom. Było to nad Morzem Tyberiadzkim.
2 Przebywali wtedy razem Szymon Piotr, Tomasz „Bliźniak”, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza (Jakub i Jan) i jeszcze dwóch innych uczniów.
3 – Idę łowić ryby – rzekł do nich Piotr. – Idziemy z tobą – odpowiedzieli. Weszli do łodzi i wypłynęli, ale przez całą noc nic nie złapali.
4 O świcie na brzegu pojawił się Jezus. Uczniowie jednak Go nie rozpoznali.
5 Zawołał do nich: – Macie coś do jedzenia? – Nie, nic – odpowiedzieli.
6 – Zarzućcie sieci z prawej strony łodzi, to coś złapiecie! Zrobili to i wkrótce mieli tyle ryb, że nie mogli wyciągnąć sieci.
7 – To Pan! – powiedział do Piotra ukochany uczeń Jezusa. Na te słowa Szymon Piotr natychmiast naciągnął koszulę, bo był rozebrany, i rzucił się wpław do brzegu.
8 Pozostali płynęli łodzią, ciągnąc za sobą sieci pełne ryb. Nie było bowiem daleko od brzegu, jakieś sto metrów.
9 Gdy wyszli na brzeg, ujrzeli rozpalone ognisko, na którym piekła się ryba, oraz chleb.
10 – Przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście – poprosił Jezus.
11 Szymon Piotr poszedł więc i wyciągnął sieć na piasek. Były w niej sto pięćdziesiąt trzy ogromne ryby, a mimo to sieć nie pękła.
12 – Podejdźcie, zjedzcie sobie – zachęcił Jezus. Żaden z nich nie śmiał Go pytać, czy to rzeczywiście On. Byli pewni, że to jest Pan.
13 Jezus tymczasem podchodził do każdego, częstując chlebem i rybą.
14 Tak oto już po raz trzeci od swego zmartwychwstania Jezus ukazał się uczniom.

Jezus rehabilituje Piotra

15 Po śniadaniu zwrócił się do Szymona Piotra: – Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż inni? – Tak, Panie – odparł Piotr. – Wiesz, że Cię kocham. – Paś więc moje baranki – rzekł Jezus.
16 Zapytał go jednak drugi raz: – Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? – Tak, Panie. Wiesz, że Cię kocham. – Opiekuj się więc moimi owcami.
17 I zapytał go po raz trzeci: – Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Posmutniał Piotr, słysząc, że trzeci raz go spytał: „Czy kochasz Mnie?”, ale odpowiedział: – Panie! Ty wiesz wszystko. Wiesz, że Cię kocham. – Paś więc moje owce – powiedział Jezus.
18 – Zapewniam cię: Gdy byłeś młodszy, sam o sobie decydowałeś i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale na starość kto inny zadecyduje o tobie i poprowadzi cię tam, gdzie byś nie chciał.
19 Mówiąc to, Jezus dał mu do zrozumienia, jaką śmiercią uwielbi Boga. I dodał: – Pójdź za Mną.
20 Piotr odwrócił się i zobaczył ukochanego ucznia Jezusa, tego, który podczas wieczerzy był blisko Niego i powiedział: „Panie, kto Cię zdradzi?”
21 I zapytał: – A co będzie z nim, Panie?
22 – Może zechcę, by pozostał do mojego powtórnego przyjścia? Po co ci to wiedzieć? Ty masz iść za Mną.
23 Stąd właśnie wzięła się wśród braci pogłoska, że uczeń ten nie umrze. Ale Jezus nie powiedział, że nie umrze, tylko: „Może zechcę, by pozostał do mojego powtórnego przyjścia? Po co ci to wiedzieć?”
24 Właśnie ten uczeń o tym świadczy i on to opisał. A wiemy, że mówi prawdę.
25 Jezus dokonał jeszcze wielu innych rzeczy. A gdyby chciano je wszystkie opisać, ksiąg tych nie mógłby pomieścić cały świat.
© 2016 ERF Medien