Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Siódma pieczęć i złota kadzielnica

1 Gdy Baranek złamał siódmą pieczęć, w całym niebie zapanowała cisza na około pół godziny.
2 Ujrzałem wtedy stojących przed Bogiem siedmiu aniołów, którym wręczono siedem trąb.
3 Przybył też inny anioł ze złotą kadzielnicą i stanął przy ołtarzu. Podano mu dużą ilość kadzidła, aby je zmieszał z modlitwami wszystkich świętych i ofiarował na złotym ołtarzu przed tronem.
4 A woń kadzidła wraz z modlitwami wzniosła się z ręki anioła ku Bogu.
5 Następnie anioł napełnił kadzielnicę ogniem z ołtarza i zrzucił ją na ziemię. Rozległy się potężne grzmoty i błyskawice i nastało trzęsienie ziemi.

Trąby

6 A siedmiu aniołów z siedmioma trąbami stanęło gotowych, by w nie zadąć.
7 Zatrąbił pierwszy anioł. I na ziemię spadł grad i ogień zmieszany z krwią. Trzecia część ziemi stanęła w ogniu, spłonęła trzecia część drzew i wszelka zielona trawa.
8 Zatrąbił drugi anioł. I coś na kształt płonącej góry zostało wrzucone do morza. Trzecia jego część stała się czerwona jak krew.
9 I wyginęła jedna trzecia morskich stworzeń i jedna trzecia wszystkich okrętów została zniszczona.
10 Zatrąbił trzeci anioł. Ogromna płonąca gwiazda spadła z nieba na trzecią część rzek i źródeł.
11 Imię tej gwiazdy to Gorycz, bo zatruła goryczą jedną trzecią wszystkich wód. I wielu ludzi umarło, bo wody stały się gorzkie
12 Zatrąbił czwarty anioł. Natychmiast pociemniała jedna trzecia słońca, księżyca i gwiazd. Dzień stracił trzecią część swej jasności i pogłębiła się ciemność nocy.
13 Wtedy ujrzałem i usłyszałem orła lecącego środkiem nieba, który donośnym głosem wołał: „Biada, biada! Biada ludziom na ziemi z powodu trąb, w które zadmą pozostali trzej aniołowie.
© 2016 ERF Medien