Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Do kościoła w Sardes

1 Aniołowi kościoła w Sardes napisz tak: To mówi Ten, który trzyma siedem Duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam twoje postępowanie, wiem, że nosisz imię oznaczające życie, a jesteś martwy.
2 Dlatego bądź czujny! Umocnij resztę pozostałych, co już zamierają. Bo nie oceniłem twoich czynów jako doskonałych w oczach Boga.
3 Powróć więc do tego, co usłyszałeś i przyjąłeś na początku, uchwyć się tego i opamiętaj się. Jeśli nie będziesz czujny, zjawię się nieoczekiwanie jak złodziej i nie zorientujesz się, kiedy nadejdę!
4 Ale i w Sardes masz kilku takich, którzy nie splamili swych szat. Oni, wraz ze Mną, będą kroczyć w czystej bieli, gdyż są tego godni.
5 Zwycięzcę przystroję w białe szaty. I nie wymażę jego imienia z księgi życia, ale przyznam się do niego wobec Ojca i Jego aniołów.
6 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów.

Do kościoła w Filadelfii

7 Aniołowi kościoła w Filadelfii napisz tak: To mówi Święty i Prawdziwy, Ten, który posiada klucz Dawida: jeśli otworzy, nikt nie może zamknąć; gdy zamknie, nikt nie otworzy.
8 Znam cię dobrze: wiem, że nie posiadasz wielkiej mocy, a jednak strzegłeś mego słowa i nie wyparłeś się mojego imienia. Dlatego otworzyłem przed tobą drzwi, których nikt nie może zamknąć.
9 Popatrz na tych z synagogi szatana: twierdzą, że są Hebrajczykami służącymi Bogu, ale kłamią, bo tak nie jest. Oto sprawię, że przyjdą i padną u twoich stóp, i poznają, że to ciebie darzę miłością.
10 Ponieważ wytrwale strzegłeś mego słowa, Ja również ochronię cię przed czasem próby, jaka przyjdzie na cały świat, na wszystkich mieszkańców ziemi.
11 Już wkrótce powrócę! Strzeż więc tego, co masz, aby nikt nie przejął twojej korony.
12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni mego Boga i nikt nie będzie w stanie go usunąć. Wypiszę na nim imię mego Boga oraz imię Jego miasta, nowego Jeruzalem, które schodzi od mego Boga z niebios. I wypiszę na nim moje nowe imię!
13 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów.

Do kościoła w Laodycei

14 Aniołowi kościoła w Laodycei napisz tak: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia.
15 Znam cię dobrze: nie jesteś ani zimny, ani gorący. Obyś był albo taki, albo taki.
16 A ponieważ jesteś tylko letni – ani zimny, ani gorący – wypluję cię z moich ust.
17 Mówisz: „Jestem bogaty, mam wszystko, niczego mi nie brakuje”, a nie zdajesz sobie sprawy ze swej nędzy, jak godny pożałowania jesteś, jak biedny, ślepy i nagi.
18 Radzę ci więc: Kup ode Mnie oczyszczonego w ogniu złota, byś był rzeczywiście bogaty. Kup białe szaty, by się okryć i nie wstydzić swej nagości. I namaść swe oczy moją maścią, byś przejrzał.
19 Tych wszystkich, których kocham, ćwiczę i karcę. Stań się więc gorliwy i opamiętaj się.
20 Oto stanąłem przed drzwiami i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będziemy razem ucztować: Ja z nim, a on ze Mną.
21 Zwycięzcy pozwolę zasiąść razem ze Mną na moim tronie – tak jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem z Ojcem na Jego tronie.
22 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów.
© 2016 ERF Medien