Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Do kościoła w Efezie

1 Aniołowi kościoła w Efezie napisz tak: Oto słowa Tego, który trzyma w prawej dłoni siedem gwiazd i przechadza się wśród siedmiu złotych świeczników.
2 Znam twoje czyny, twój trud, wytrwałość, że nie znosisz złych ludzi, że sprawdziłeś rzekomych apostołów i dowiodłeś, ze nimi nie są.
3 Cierpliwie zniosłeś wszystko ze względu na Mnie i nie poddałeś się.
4 Mam jednak jeden zarzut: utraciłeś swą pierwsza miłość.
5 Przypomnij więc sobie, jak było kiedyś, i się opamiętaj – i czyń jak za pierwszej miłości. Bo inaczej przyjdę i poruszę twój świecznik – jeśli się nie opamiętasz.
6 Natomiast podoba mi się w tobie to, że tak samo jak Ja nienawidzisz postępowania rozwiązłych nikolaitów.
7 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów: Zwycięzcy dam prawo spożywania z drzewa życia, które jest w raju Boga.

Do kościoła w Smyrnie

8 Aniołowi kościoła w Smyrnie napisz tak: Oto słowa Tego, który jest Pierwszy i Ostatni, który umarł, ale ożył.
9 Wiem o twoim cierpieniu i ubóstwie. Ale jednak jesteś bogaty! Znam też oszczerstwa twoich przeciwników, którzy podają się za Hebrajczyków, służących Bogu, a nie są nimi, bo są synagogą szatana.
10 Nie lękaj się prześladowań! Szatan zamierza wtrącić niektórych z was do więzienia, co będzie próbą waszej wiary. Przez dziesięć dni będziecie prześladowani. Ale bądź wierny aż do śmierci – a dam ci koronę życia.
11 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów: Zwycięzca nie zazna drugiej śmierci.

Do kościoła w Pergamonie

12 Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz tak: Oto słowa Tego, który ma ostry miecz obosieczny:
13 Wiem, że mieszkasz w mieście, gdzie stoi tron szatana. A mimo to dochowujesz Mi wierności i nie wyrzekłeś się Mnie nawet wtedy, gdy zwolennicy diabła zamęczyli mojego wiernego sługę Antypasa – właśnie u was, tam, gdzie mieszka szatan.
14 Ale mam przeciw tobie pewien zarzut: tolerujesz w kościele ludzi postępujących podobnie jak Balaam, który pouczył króla Balaka, jak zniszczyć naród izraelski przez uwikłanie go w rozwiązłość i zachęcanie do udziału w ucztach na cześć bożków.
15 Znajdują się bowiem wśród was tacy, którzy uznają naukę nikolaitów.
16 Opamiętaj się więc, bo inaczej przyjdę szybko i będę z nimi walczył mieczem swoich ust.
17 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów: Zwycięzcy dam ukrytej manny i biały kamyk, na którym będzie wyryte jego nowe imię, znane tylko temu, kto je otrzyma.

Do kościoła w Tiatyrze

18 Aniołowi kościoła w Tiatyrze napisz tak: Oto słowa Syna Bożego, którego oczy są przenikliwe jak płomienie ognia, a stopy podobne do lśniącego mosiądzu.
19 Znam twoje czyny, twoją miłość, wiarę, służbę i wytrwałość. I wiem, że teraz postępujesz doskonalej niż kiedyś.
20 Ale zarzucam ci to, że pozwalasz Jezabel, kobiecie uważającej się za prorokinię, aby zwodziła moje sługi, ucząc ich niemoralności seksualnej i spożywania mięsa ofiarowanego bożkom.
21 Dałem jej czas, żeby się opamiętała. Ale ona nie chce porzucić swojej rozwiązłości.
22 Dlatego rzucę ja na łoże a tych wszystkich, którzy uprawiali z nią nierząd, dotknę ogromnymi cierpieniami – dopóki nie porzucą swoich czynów.
23 I wytracę jej dzieci. Wtedy wszystkie kościoły zobaczą, że to Ja badam głębię ludzkich serc i umysłów i każdemu wyznaczam zapłatę, na jaką zasłużył.
24 Was, pozostałych wierzących w Tiatyrze, którzy nie podążyliście za fałszywą nauką, za „głębią szatana” – jak ją nazywają – nie obciążam dodatkowymi trudami.
25 Trwajcie tylko w tym, co posiadacie, dopóki nie powrócę.
26 Zwycięzcy i temu, kto do końca pełni uczynki moje, dam władzę nad narodami
27 Będzie nimi niepodzielnie rządzić i zostaną one roztrzaskane jak gliniany garnek.
28 I otrzyma Gwiazdę Poranną, tak jak Ja ją otrzymałem od Ojca mego.
29 Kto słucha, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów.
© 2016 ERF Medien