Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien.
25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Bestia z morza

1 Wtedy ujrzałem dziwną bestię, wyłaniającą się z morza. Miała siedem głów, dziesięć rogów, a na nich dziesięć koron. Na głowach miała wypisane swe bluźniercze imię.
2 Bestia przypominała lamparta, z łapami jak u niedźwiedzia i lwią paszczą. A smok przekazał jej swą moc, tron i wielką władzę.
3 Jedna z głów bestii została śmiertelnie raniona, ale nagle rana została uleczona. I cały świat wpadł w podziw dla bestii.
4 Ludzie oddali pokłon smokowi, bo to on obdarzył bestię taką potęgą. Jej również się pokłonili i wołali: „Kto może równać się z bestią? Kto może stanąć z nią do walki?”
5 Następnie bestia otrzymała usta, by wypowiadać bluźnierstwa przeciw Bogu. Dostała bowiem władzę robić to przez czterdzieści dwa miesiące.
6 Otworzyła więc paszczę i zaczęła rzucać bluźnierstwa przeciw Bogu, szargać Jego imię i świątynię, i poniżać mieszkańców niebios.
7 Pozwolono jej walczyć ze świętymi i pokonać ich. I dostała władzę nad wszystkimi plemionami, ludami, językami i narodami świata.
8 A wszyscy ludzie, których imion nie zapisano przed powstaniem świata w księdze życia zabitego Baranka, będą oddawali cześć bestii.
9 Kto słucha, niech usłyszy:
10 Kto ma pójść do więzienia, zostanie uwięziony; kto ma zginąć, zginie. Będzie to dla świętych czas, by pokazać swą wytrwałość i ufność.

Bestia z ziemi

11 Potem zobaczyłem inną bestię, która wyszła z ziemi. Miała dwa rogi, podobne do rogów Baranka, i przemawiała jak smok.
12 Sprawowała rządy w imieniu pierwszej bestii, która została uleczona ze śmiertelnej rany, i wzywała całą ziemię i jej mieszkańców do oddawania jej pokłonu.
13 Dokonywała niezwykłych znaków – na oczach ludzi sprowadzała z nieba na ziemię ogień.
14 W ten sposób oszukiwała wszystkich, czyniąc te cuda przed pierwszą bestią. I rozkazała ludziom na ziemi, by wykonali wielki posąg bestii, która ożyła po śmiertelnej ranie.
15 Pozwolono też drugiej bestii ożywić ten posąg i sprawić, aby mówił. Wtedy posąg zarządził, że wszyscy, którzy mu się nie pokłonią, muszą umrzeć.
16 Rozkazał, aby wszystkim ludziom – wielkim i małym, biednym i bogatym, niewolnikom i wolnym – naniesiono znak na prawą rękę lub na czoło.
17 I nie można było niczego sprzedać ani kupić bez znaku, który oznaczał imię bestii lub jego cyfrowy symbol.
18 W tym tkwi zagadka: kto jest mądry niech rozszyfruje tę liczbą bestii, bo jest to również liczba człowieka. Jego liczba to 666.
© 2016 ERF Medien