Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Pomoc

Słowo Życia

Anioł i niewielki zwój

1 Potem ujrzałem innego potężnego anioła, zstępującego z nieba w obłokach, z tęczą nad głową. Jego twarz lśniła jak słońce, a nogi miał jak płonące kolumny.
2 W ręku trzymał niewielki, rozwinięty zwój. Prawą stopę postawił na morzu, a lewą na ziemi,
3 i wydał potężny okrzyk, podobny do ryku lwa. Na jego głos odpowiedziało siedem grzmotów.
4 Chciałem już zapisać to, co powiedziało owe siedem grzmotów, gdy głos z nieba zawołał do mnie: „Zapieczętuj słowa siedmiu grzmotów i nie zapisuj ich!”
5 Ujrzany przeze mnie anioł, który stał na morzu i na lądzie, wzniósł prawą rękę ku niebu
6 i przysiągł na Tego, który żyje na wieki, który stworzył niebo, ziemię i morze, wraz ze wszystkim, co w nich mieszka, że czas jest krótki.
7 Gdy tylko zatrąbi siódmy anioł, wypełni się tajemniczy plan Boga, obwieszczony Jego sługom–prorokom.
8 Wtedy znowu przemówił do mnie głos z niebios: „Idź i weź rozwinięty zwój z ręki potężnego anioła, który stoi na morzu i lądzie”.
9 Podszedłem więc do niego i poprosiłem o mały zwój. „Weź go i zjedz” – odpowiedział. „W ustach będzie ci smakował jak miód, a w żołądku poczujesz gorycz”.
10 Wziąłem więc go z ręki anioła i zjadłem. W ustach naprawdę był słodki jak miód. Gdy go połknąłem, żołądek mój napełnił się goryczą.
11 Wtedy powiedziano mi: „Musisz dalej prorokować o ludach, narodach, językach i wielu królach”.
© 2016 ERF Medien