Help

Słowo Życia

Usuńcie niemoralnego brata

1 Posłuchajcie: Naprawdę już słychać o niemoralności seksualnej, jaką tolerujecie pośród siebie – i to takiej, jakiej nawet poganie się nie dopuszczają: że ktoś żyje z żoną swego ojca.
2 A wy, dumni ze swojej tolerancji, nie ubolewacie nad tym i nie usuwacie tego człowieka z waszego grona.
3 Ja, chociaż nieobecny fizycznie, ale sercem będąc przy was, w imieniu samego Jezusa, naszego Pana, już oceniłem postępowanie tego człowieka.
4 Wy również zbierzcie się – ja będę z wami – i na mocy autorytetu naszego Pana
5 usuńcie go ze wspólnoty, oddając go w ręce szatana. Jego ciału będzie grozić zagłada, ale jego duch zostanie uratowany w dniu powrotu naszego Pana.
6 Jak możecie się szczycić czymś takim?! Nie rozumiecie, że odrobina kwasu przenika całe ciasto?
7 Usuńcie stary kwas zła, abyście byli czyści jak świeże ciasto, bo zostaliście oczyszczeni. Sam Chrystus stał się naszą ofiarą paschalną!
8 Świętujmy więc naszą Wielkanoc nie w starym kwasie złości i degeneracji, ale w czystości i prawdzie.
9 Napisałem wam nieco wcześniej, byście unikali towarzystwa ludzi rozpustnych
10 – ale nie tak ogólnie wszystkich na świecie rozpustników, chciwców, złodziei i bałwochwalców. Bo musielibyście zniknąć z tego świata.
11 Dlatego teraz precyzuję, żebyście nie kontaktowali się z kimś, kto uważa się za brata w Chrystusie, a prowadzi się niemoralnie, jest chciwy, oszukuje, czci bożki albo jest pijakiem czy bluźniercą. Z takim człowiekiem nie siadajcie nawet do stołu!
12 Po co mamy się zajmować tymi, którzy są poza kościołem? Waszym zadaniem jest rozsądzać sprawy wewnątrz kościoła.
13 Tych spoza nas osądzi Bóg. Wy usuńcie złego spośród siebie!
© 2016 ERF Medien