Help

Noua traducere în limba românã

DOMNUL acuză Israelul

1 Ascultaţi ce zice Domnul: „Ridică-te şi apără-ţi pricina înaintea munţilor şi dealurile să-ţi asculte glasul!
2 Munţi, ascultaţi acuza Domnului! Luaţi aminte, temelii trainice ale pământului, căci Domnul are o dispută cu poporul Său şi se judecă cu Israel!
3 Poporul Meu, ce ţi-am făcut? Cu ce te-am împovărat? Răspunde-Mi!
4 Căci te-am scos din ţara Egiptului şi te-am răscumpărat din casa sclaviei! I-am trimis înaintea ta pe Moise, pe Aaron şi pe Miriam!
5 Poporul Meu, adu-ţi aminte ce plănuia Balak, regele Moabului, şi ce i-a răspuns Balaam, fiul lui Beor! Aminteşte-ţice s-a întâmplat de la Şitim la Ghilgal, ca să pricepi faptele drepte ale Domnului!
6 Cu ce-L voi întâmpina pe Domnul, cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului Preaînalt? Să-L întâmpin oare cu arderi de tot, cu viţei de un an?
7 Va fi, oare, Domnul mulţumit cu mii de berbeci şi cu zeci de mii de torente de untdelemn? Să dau, oare, pentru nelegiuirea mea pe întâiul meu născut, să ofer rodul trupului meu pentru păcatele sufletului meu?
8 El ţi-a arătat, omule, ce este bine! Şi ce altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubeşti îndurarea şi să umbli smerit cu Dumnezeul tău?

Vina şi pedeapsa lui Israel

9 Glasul Domnului strigă cetăţii (Este înţelept să se teamă de Numele Tău!1): Ascultaţi pedeapsa şi pe Cel Ce o hotărăşte!
10  Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite2 şi blestemata aceea de efă mică?
11 Pot socoti Eu curat pe cel cu cântare măsluite şi cu greutăţi înşelătoare în sac?
12 Bogaţii cetăţii sunt plini de violenţă; locuitorii ei spun minciuni şi limba le este înşelătoare.“
13 „De aceea şi Eu te voi lovi cu boală,3 te voi pustii pentru păcatele tale!
14 Vei mânca, dar nu te vei sătura, ci foamea4 va rămâne în tine. Vei ascunde lucruri, dar nu le vei putea salva, şi ceea ce totuşi vei salva voi da pradă sabiei.
15 Vei semăna, dar nu vei secera; vei stoarce măsline, dar nu te vei unge cu untdelemnul lor; vei face must, dar nu vei bea vin.
16 Ai păzit hotărârile lui Omri şi toate faptele casei lui Ahab5, urmând sfaturile lor. De aceea te voi da pradă pustiirii, locuitorii tăi vor fi de batjocură şi veţi purta batjocura popoarelor.“
1 <footnote>6:9 Sensul în ebraică al versului este nesigur; sau: Ascultaţi, voi triburi / şi adunarea cetăţii!</footnote>
2 <footnote>6:10 Unitate de măsură pentru volum; aici se referă la măsură în general</footnote>
3 <footnote>6:13 TM; LXX, Siriacă: „De aceea şi Eu voi începe să te lovesc,</footnote>
4 <footnote>6:14 Sensul termenului în ebraică este nesigur; sau: murdărie</footnote>
5 <footnote>6:16 LXX; TM: veţi purta batjocura poporului Meu</footnote>
© 2016 ERF Medien