Help

Noua traducere în limba românã

Judecată împotriva conducătorilor, preoţilor şi profeţilor corupţi

1 Vai de acea cunună, mândria beţivilor din Efraim, şi de floarea ofilită, frumuseţea ei glorioasă, aşezată pe culmea văii mănoase a celor doborâţi de vin!
2 Iată, Stăpânul are pe cineva puternic şi tare! Ca o furtună cu grindină, distrugătoare, ca o ploaie torenţială şi ca un potop puternic, o va trânti la pământ cu mâna sa.
3 Cununa mândră a beţivilor din Efraim va fi călcată în picioare,
4 iar floarea ofilită, frumuseţea ei glorioasă, aşezată pe culmea văii mănoase, va fi ca o măslină coaptă înainte de vreme; oricine o vede o înghite imediat ce pune mâna pe ea.
5 În ziua aceea DOMNUL Oştirilor va fi o cunună glorioasă, o ghirlandă frumoasă pentru rămăşiţa poporului Său;
6 va fi un duh de dreptate pentru cel ce stă pe scaunul de judecată şi tărie pentru cei ce alungă duşmanul din faţa porţilor.
7 Dar şi aceştia se clatină de vin şi ameţesc din cauza băuturilor tari: preot şi profet sunt ameţiţi de băuturi tari, sunt înghiţiţi de vin; sunt ameţiţi de băuturi tari, se clatină când au vedenii şi se împiedică atunci când judecă.
8 Toate mesele sunt pline de vomă, nu este nici un loc care să nu fie murdar.
9 «Pe cine crede El că învaţă cunoaşterea? Cui crede El că explică mesajul? Unora înţărcaţi de curând? Unora tocmai luaţi de la sân?
10 El dă poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă după regulă, regulă după regulă, puţin aici, puţin acolo1
11 De aceea, prin buze încâlcite şi într-o altă limbă, va vorbi El acestui popor,
12 celor cărora le-a spus: «Iată locul de odihnă! Lăsaţi-l pe cel ostenit să se odihnească! Aici este odihna!» Dar ei n-au vrut să asculte.
13 De aceea pentru ei Cuvântul DOMNULUI va fi: «Poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, regulă peste regulă, regulă peste regulă puţin aici, puţin acolo», pentru ca, mergând, să cadă pe spate, să fie zdrobiţi, să fie prinşi în cursă şi capturaţi.
14 De aceea, ascultaţi Cuvântul DOMNULUI, batjocoritorilor, voi care conduceţi acest popor în Ierusalim!
15 Aţi zis: «Am încheiat un legământ cu Moartea şi cu Locuinţa Morţilor avem o înţelegere. Urgia năvalnică va trece fără să ne atingă, căci ne-am făcut din minciună adăpost şi din înşelăciune2 ascunzătoare.»
16 De aceea aşa vorbeşte Stăpânul Domn: «Iată, pun în Sion o Piatră, o Piatră încercată, o Piatră din capul unghiului, preţioasă, o Temelie sigură! Oricine crede în El nu se va fi făcut de ruşine3.
17 Eu voi face din judecata dreaptă o funie de măsură şi din dreptate o cumpănă. Furtuna îţi va mătura adăpostul făcut din minciună, iar apele îţi vor inunda ascunzătoarea.
18 Legământul vostru cu Moartea va fi anulat, iar înţelegerea voastră cu Locuinţa Morţilor va cădea. Când va trece urgia năvalnică veţi fi striviţi de ea.
19 Ori de câte ori va trece, vă va apuca, căci va trece dimineaţă de dimineaţă, zi de zi şi noapte de noapte!» Înţelegerea acestui mesaj nu va produce decât groază.
20 Căci patul e prea scurt să te întinzi pe el, iar învelitoarea prea îngustă să te înfăşori cu ea.
21 DOMNUL Se va ridica cum a făcut-o pe muntele Peraţim; se va mânia ca în valea Ghivon, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Sa neobişnuită; ca să-Şi ducă la îndeplinire fapta, fapta Sa nemaipomenită.
22 Acum dar, nu mai batjocoriţi, ori lanţurile vi se vor strânge mai tare, fiindcă am auzit de la Stăpânul, Domnul Oştirilor, o hotărâre de nimicire a întregii ţări.
23 Luaţi aminte şi ascultaţi glasul meu! Fiţi atenţi şi ascultaţi rostirea mea!
24 Oare plugarul ară tot anul pentru a semăna? Oare tot anul brăzdează şi grăpează pământul?
25 Când i-a netezit suprafaţa, oare nu împrăştie apoi mărar, nu seamănă chimion? Nu plantează grâul în rânduri4, orzul în parcela lui şi secara albă drept margine?
26 Dumnezeul lui îl instruieşte în felul acesta. Da, El îi dă învăţătură!
27 Mărarul nu se treieră cu treierătoarea, nici chimionul nu se calcă cu tăvălugul, ci mărarul se bate cu un băţ, iar chimionul cu o nuia.
28 Grâul este zdrobit, dar nu se treieră veşnic. Tăvălugul trece peste el, dar caii nu-l zdrobesc.
29 Şi lucrul acesta vine tot de la DOMNUL Oştirilor, Care e minunat în sfat şi măreţ în înţelepciune.
1 <footnote>28:10 Ebr.: ţav laţav, ţav laţav; qav laqav, qav laqav; zeer şam, zeer şam; sensul în ebraică al acestor cuvinte este nesigur; probabil cuvintele profetului, rostite în batjocură; şi în v. 13</footnote>
2 <footnote>28:15 Sau: dindumnezeii falşi (din idoli)</footnote>
3 <footnote>28:16 Lit.: nu va mai fi nevoit să fugă</footnote>
4 <footnote>28:25 Sensul termenului în ebraică este nesigur</footnote>
© 2016 ERF Medien